Šifra: 45515
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Herak - Predavanja
doc. dr. sc. Iva Dasović - Predavanja
Izvođači: Iva Dasović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobljavanje studenta da na temelju gradiva obrađenih nastavnih jedinica produbi svoje vještine i znanja u odabranim poglavljima seizmologije (npr. osposobljavanje studenata da usvoje teorijske i praktične elemente za samostalno određivanje i interpretaciju mehanizama potresa).
ISHODI UČENJA:
Studenti mogu nakon položenog ispita iz kolegija Odabrana poglavlja seizmologije:
1. definirati i razlikovati modele sila kojima se opisuju pomaci tla u beskonačnom sredstvu,
2. argumentirati odabir dvostrukog para sila za opis rasjedanja u žarištu potresa,
3. izvesti i objasniti izraze koji opisuju polje zračenja dvostrukog dipola u različitim koordinatnim sustavima,
4. definirati i opisati vrste rasjeda,
5. definirati i opisati Wulffovu i Schmidtovu stereografsku projekciju,
6. opisati rasjede predočene njihovim stereografskim projekcijama, kao i polje tektonskih sila koje su uzrokovale rasjedanje.
PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Osnove teorije elastičkog odraza.
2. Sustav sila u točkastom izvoru. Djelovanje jedne sile. Model jednostrukog para sila.
3. Model dvostrukog para sila. Osi najvećeg tlaka i vlaka.
4. Polje pomaka u Kartezijevom koordinatnom sustavu. Polje pomaka u sfernom koordinatnom sustavu.
5. Funkcija seizmičkog momenta. Razdioba intenziteta zračenja P-i S-valova.
6. Vrste rasjeda. Polje pomaka u geografskom koordinatnom sustavu.
7. Sferne projekcije. Stereografska i Schmidtova projekcija.
8. Problem određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa
9. Određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -metoda.
10. Određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -praktični postupak.
11. Postupak određivanja mehanizma pomaka u žarištu potresa pomoću orijentacije prvog nailaska P-vala -interpretacija i analiza.
12. Lokalna magnituda potresa.
13. Magnituda površinskih valova. Magnituda prostornih valova. Veza između magnituda površinskih i prostornih valova.
14. Problem saturacije magnituda. Momentna magnituda.
15. Ponavljanje cjelokupnog gradiva.
NAČIN UČENJA:
Proučavanje literature, slušanje izlaganja.
METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija.
NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, riješene domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada). Usmeni ispit.
UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (prisutnost barem 70 % ), riješene dvije domaće zadaće u obliku pismenog izvještaja (seminarskog rada).
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
 1. COMPULSORY LITERATURE:
  Kasahara, K: Earthquake mechanics, Cambridge University Press, 1981.
  Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
  Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
 2. Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
 3. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
 4. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
 5. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
1. semestar
Izborni predmeti - Redovni smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Izborni predmeti - Redovni smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija: