PMF Naslovnica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

„Izotopni sastav siga iz speleoloških objekata istočnojadranskih otoka kao pokazatelj promjena u paleookolišu“

u

petak, 15. lipnja 2012. godine u 12,00 sati

u predavaonici broj 3 Geografskog odsjeka PMF-a

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek

________________
HR – 10 000 Zagreb
Tel: 01 4895-462

Zagreb, 06. lipnja 2012.
Broj: 251-58-702-12/35

O G L A S


Predmet: Nina Lončar, prof. obrana doktorske disertacije

Na temelju zaključka Vijeća Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 8. svibnja 2012. godine, određuje se u sporazumu s kandidatkinjom, dan obrane doktorske disertacije:

15. lipnja 2012. godine u 12,00 sati

u predavaonici broj 3 Geografskog odsjeka PMF-a

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1.Dr. sc. Nenad Buzjak, doc., Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek
2.Dr. sc. Sanja Faivre, izv. prof., Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek
3.Dr. sc. Maša Surić, izv. prof., Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
4.Dr. sc. Mladen Juračić, red. prof. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geološki odsjek
5.Dr. sc. Nada Horvatinčić, znanstv. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Zamjena: dr. sc. Danijel Orešić, izv. prof., Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek

Disertacija nosi naslov:

„Izotopni sastav siga iz speleoloških objekata istočnojadranskih otoka kao pokazatelj promjena u paleookolišu“


Pročelnik Geografskog odsjeka:

Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić
 

Autor: Admin dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana 304

Događaji na odsjecima

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana 304


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu