11.06.2012. u 23:55

braniti će svoju doktorsku disertaciju koja nosi naslov

„Izotopni sastav siga iz speleoloških objekata istočnojadranskih otoka kao pokazatelj promjena u paleookolišu“

u

petak, 15. lipnja 2012. godine u 12,00 sati

u predavaonici broj 3 Geografskog odsjeka PMF-a

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geografski odsjek

________________
HR – 10 000 Zagreb
Tel: 01 4895-462

Zagreb, 06. lipnja 2012.
Broj: 251-58-702-12/35

O G L A S


Predmet: Nina Lončar, prof. obrana doktorske disertacije

Na temelju zaključka Vijeća Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 8. svibnja 2012. godine, određuje se u sporazumu s kandidatkinjom, dan obrane doktorske disertacije:

15. lipnja 2012. godine u 12,00 sati

u predavaonici broj 3 Geografskog odsjeka PMF-a

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1.Dr. sc. Nenad Buzjak, doc., Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek
2.Dr. sc. Sanja Faivre, izv. prof., Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek
3.Dr. sc. Maša Surić, izv. prof., Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
4.Dr. sc. Mladen Juračić, red. prof. Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geološki odsjek
5.Dr. sc. Nada Horvatinčić, znanstv. savj., Institut Ruđer Bošković, Zagreb
Zamjena: dr. sc. Danijel Orešić, izv. prof., Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek

Disertacija nosi naslov:

„Izotopni sastav siga iz speleoloških objekata istočnojadranskih otoka kao pokazatelj promjena u paleookolišu“


Pročelnik Geografskog odsjeka:

Prof. dr. sc. Aleksandar Toskić
 

Admin dekanat
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu