18.06.2012. u 12:23

Sveučilište u Zagrebu u suradnji sa britanskim University of Warwick provodi međunarodno istraživanje na temu građanske angažiranosti studenata. Ovim putem pozivamo studente da ispunjavanjem upitnika sudjeluju u ovom projektu. Za pristup upitniku kliknite na sljedeću poveznicu: http://limesurvey.srce.hr/index.php?sid=27729&lang=hr
Na istoj se poveznici nalaze i detaljnije informacije o samom istraživanju.

Admin dekanat
Sva prava pridržana. Prirodoslovno - matematički fakultet | Sveučilište u Zagrebu