PMF Naslovnica

140 godina nastave prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Zagrebu, 70 godina PMF-a

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj  28. rujna 2015. pod predsjedanjem Josipa Leke, predsjednika Hrvatskoga sabora i predsjednika Odbora, donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2014. Ukupno je dodijeljena 31 državna nagrada za znanost za 2014.

U području prirodnih znanosti godišnja nagrada za znanost za značajno znanstveno dostignuće u polju kemije dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Iti Gruić Sovulj s Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučiišta u Zagrebu za otkrića vezana uz korektivne mehanizme enzima aminoacil-tRNA-sintetaza kojima se osigurava točnost biosinteze proteina u stanici.

Čestitamo!

Znanstveni fokus prof. Gruić Sovulj usmjeren je na  istraživanje mehanizama kojima enzimi aminoacil-tRNA-sintetaze (ARS) popravljaju vlastite pogreške u odabiru aminokiselinskog supstrata. Kada su korektivni mehanizmi tih enzima narušeni, biosinteza proteina se događa uz stupanj pogreške koji predstavlja ozbiljnu prijetnju vijabilnosti stanice. Značajan doprinos prof. Gruić Sovulj u polju je postavljanje novog modela popravka pogreške koji smješta jedan korak popravka unutar sintetske domene navedenih enzima i time otvara novu perspektivu u razumijevanju temeljnih principa djelovanja i evolucije korektivnih putova ARS. Nadalje, rezultati njenih istraživanja su pokazali da korektivni mehanizmi ARS sprječavaju ugradnju neproteinogenih aminokiselina u proteine i time doprinose očuvanju standardnog genetičkog koda.

 

Autor: webmaster KO
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

30.
Ožujak
04.
Travanj
04.
Travanj
10:00,
Fizički odsjek F201

Događaji na odsjecima

30.
Ožujak
04.
Travanj
04.
Travanj
10:00,
Fizički odsjek F201


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2016./2017. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10.2016. u 00:00 sati do 30.09.2017. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu