PMF Naslovnica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Prirodoslovno-matematički fakultet raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 1. na radno mjesto suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC), na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca, s punim radnim vremenom, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 2. na radno mjesto suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC), na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca, s punim radnim vremenom, iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
 3. na radno mjesto suradnik na projektu „Vinogradarstvo i klimatske promjene na području Hrvatske“ (VITCLIC), na određeno vrijeme u trajanju od 23 mjeseca, s punim radnim vremenom, iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa,

pristupnici na natječaj za točku 1. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen doktorski studij geofizike ili završen diplomski sveučilišni studij Fizika – Geofizika, mag.phys.-geophys., studijska grupa Meteorologija i fizička oceanografija/dipl.ing. fizika-geofizika, smjer Geofizika

- znanje o programiranju i o statističkim metodama

- znanjer rada na računalu

- znanje rada s meteorološkim/klimatskim modelima

- znanje engleskog jezika.

Prednost imaju kandidati s doktoratom iz polja geofizike.

Pristupnici na natječaj za točku 2. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij Fizika-Geofizika, studijska grupa Meteorologija i fizička oceanologija, mag. phys.-geophis.,/dipl.ing. fizika-geofizika, smjer Geofizika
 • znanje o programiranju i o statističkim metodama
 • znanje rada na računalu
 • znanje rada s meteorološkim/klimatskim modelima
 • znanje engleskog jezika.

Prednost imaju kandidati s iskustvom rada u agrometorološkim odnosno agroklimatološkim temama.

Pristupnici na natječaj za točku 3. trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) mag. ing. agr./dipl. ing.
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog jezika
 • vozačka dozvola B kategorije
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima

Dodatni uvjet: iskustvo vezano uz područje ispitivanja kvalitete mošta i vina.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu te ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304

Događaji na odsjecima

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu