PMF Naslovnica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana mikrobiologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zavodu za mikrobiologija pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  3. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, za rad na HRZZ projektu „Bio-tracking Adriatic water masses (BIOTA)“, na određeno vrijeme do završetka trajanja projekta, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  4. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  5. u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.
  6. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, bez zasnivanja radnog odnosa, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen znanstveni stupanj doktora znanosti iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija.

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija. Dodatni uvjet: iskustvo u poznavanju metoda molekularne biologije i filogenije, te iskustvo u vođenju nastave.

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen znanstveni stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje biologija. Dodatni uvjet: iskustvo u metodama molekularne biologije.

Za točku 4. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Molekularne biologije ili Eksperimentalne biologije. Dodatni uvjet: poznavanje evolucijske biologije i molekularne filogenetike. Laboratorijsko iskustvo u tehnikama molekularne biologije i računalnim programima za molekularnu filogenetiku.

Za točku 5. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Eksperimentalne biologije, modul botanika. Dodatni uvjet: iskustvo u radu s makrofitima i mahovinama te GIS aplikacijama.

Za točku 6. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij Eksperimentalne biologije, modul zoologija. Dodatni uvjet: iskustvo u samostalnom vođenju praktikuma iz Kralješnjaka, iskustvo u stručnom i znanstvenom istraživanju kralješnjaka.

 

 

Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a www.pmf.unizg.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama".

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304

Događaji na odsjecima

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu