PMF Naslovnica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


Dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, znan. savj., nastupno predavanje

 

utorak, 25. travnja 2017. godine u 15,00 sati

 

 

Velika predavaonica (-008), Geološko-paleontološki zavod, Geološki odsjek PMF-a, Horvatovac 102, Zagreb.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

KLASA: 640-03/16-04/2

URBROJ: 251-58-10207-17-

Zagreb, 29. 03. 2017.

 

O G L A S

 

 

PREDMET: Dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, znan. savj., nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor (naslovno zvanje) u okviru Doktorskog studija Oceanologija

 

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

utorak, 25. travnja 2017. godine u 15,00 sati

 

Velika predavaonica (-008), Geološko-paleontološki zavod, Geološki odsjek PMF-a, Horvatovac 102, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„ROGOZNIČKO JEZERO-JEDINSTVENI EUKSINSKI VODENI SUSTAV

NA JADRANSKOJ OBALI“

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

 1. Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
 2. Prof. dr. sc. Mirko Orlić, PMF, Zagreb
 3. Prof. dr. sc. Renato Batel, IRB, Centar za istraživanje mora, Rovinj
 4. Prof. dr. sc. Čedomir Benac, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 5. Prof. dr. sc. Mate Šantić, PMF Sveučilišta u Splitu, Odjel za biologiju

te nastavnika Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata Interdisciplinarnog doktorskog studija Oceanologije u okviru kolegija Kemija mora: Oksidacijsko-redukcijski procesi i hipoksija u moru.

 

DEKANICA FAKULTETA

 

Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

 

Obavijest:

 1. Dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić, znan. savj.
 2. Članovi povjerenstva
 3. Geološki odsjek PMF-a
 4. Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a
 5. Oglasne ploče PMF-a
 6. Rektorat Sveučilišta, e-mail
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304

Događaji na odsjecima

27.
Lipanj
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
27.
Lipanj
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, A1
02.
Srpanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu