PMF Naslovnica

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


 

u petak, 28. travnja 2017. u 10:15 sati


u predavaonici br. 105 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

Sveučilište u Zagrebu

PMF-MATEMATIČKI ODSJEK

Bijenička 30

10000 Zagreb


URBROJ: 251-58-10310-17-958

Zagreb, 13. travnja 2017.

 

 

O G L A S

 

 

 

Predmet: Vesna Gotovac

obrana doktorske disertacije

 

 

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 12. travnja 2017. godine, obrana doktorske disertacije Vesne Gotovac, asistentice na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Splitu, održat će se

 

 

u petak, 28. travnja 2017. u 10:15 sati

 


u predavaonici br. 105 PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu, Bijenička cesta 30.

 

Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Zbyněk Pawlas, Fakultet matematike i fizike, Prag
  2. izv. prof. dr. sc. Bojan Basrak, PMF
  3. 3. doc. dr. sc. Kateřina Helisová, Češko tehničko Sveučilište u Pragu, Češka
  4. prof. dr. sc. Zoran Vondraček, PMF, zamjena

 

 

Naslov disertacije:

 

"Assessing dissimilarity of random sets through convex compact approximations and support functions "

 

"Ispitivanje sličnosti slučajnih skupova aproksimacijama konveksnim tijelima i njihovim potpornim funkcijama"

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action PlanAkademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu