PMF Naslovnica

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


Na temelju zaključka Vijeća Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 11. travnja 2017. godine, određuje se u sporazumu s kandidatom, dan obrane doktorske disertacije:

28. travnja 2017. godine u 10:00 sati u
prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a.

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1. Prof. dr. sc. Laura Šakaja, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
2. Izv. prof. dr. sc. Emil Heršak, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
3. Prof. dr. sc. Borna Fuerst-Bjeliš, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
Zamjena: prof. dr. sc. Zoran Stiperski, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Disertacija nosi naslov: 

„Međimurje - razine prostornih identiteta pogranične tradicijske regije“

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

28.
Svibanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Svibanj
9:30-10:30,
Kemijski odsjek, 023
06.
Lipanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

28.
Svibanj
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
Svibanj
9:30-10:30,
Kemijski odsjek, 023
06.
Lipanj
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu