PMF Naslovnica

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za izbor na radno mjesto suradnik na ERC projektu „Constraining Stellar Mass and Supermassive Black Hole Growth through Cosmic Times: Paving the way for the next generation sky surveys“ iz područja prirodnih zanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika, na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine (s mogućnošću produžetka) u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • doktorat iz područja prirodnih znanosti, polja fizika, grana astronomija i astrofizika ili sličnog polja;
  • iskustvo s redukcijom, analizom i interpretacijom podataka s teleskopa na raznim valnim duljinama te posebno radio valnim duljinama.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, popis publikacija, izjavu o istraživanju i tri pisma preporuke.

 

Pristupnici obavezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a, www.pmf.unizg.hr .

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Nepotupne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 50 dana po objavljivanju natječaja u „Narodnim novinama“.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostavljaju se elektronski na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

17.
Srpanj
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

17.
Srpanj
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu