PMF Naslovnica

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


Rosa Karlić s Biološkog odsjeka PMF-a...

Dr. sc. Rosa Karlić sa Biološkog odsjeka PMF-a bila je dio internacionalnog tima pod vodstvom Paza Polaka, Jaegila Kima, Liora Braunsteina i Gada Getza sa Broad Instituta te Williama Foulkesa sa Sveučilišta McGill, čiji su rezultati objavljeni u časopisu NatureGenetics. Rezultati studije u kojoj su ponovno analizirani podaci oko 1000 pacijentica s rakom dojke, prikupljeni u sklopu projekta The Cancer Genome Atlas, ukazuju na mogućnost upotrebe karakterističnog mutacijskog potpisa (obrasca izmjene parova baza), zvanog Signature 3, u procjeni rizika oboljenja od raka dojke. Signature 3 je mutacijski potpis povezan s mutacijama u genima BRCA1 i BRCA2, koji su uključeni u popravak DNA homolognom rekombinacijom i već se koriste za utvrđivanje rizika nastanka raka dojke. Međutim, primijećeno je da neke stanice raka dojke bez mutacija u BRCA genima također imaju mutacijski potpis Signature 3. Autori su pokazali da su nasljedne mutacije u genu PALB2 te epigenetske blokade ekspresije gena BRCA1 i RAD51C također povezane s ovim mutacijskim potpisom, što ukazuje na mogućnost upotrebe mutacijskog potpisa Signature 3 kao općenitog markera za nedostatke u mehanizmu popravka DNA homolognom rekombinacijom povezanog s BRCA genima. Nadalje, autori su pokazali da se mutacijski potpis Signature 3, zajedno s drugim podacima, može koristiti za klasifikaciju rijetkih BRCA1 i BRCA2 mutacija kao štetnih ili ne štetnih, Ovaj rezultat, koji zahtijeva daljnje istraživanje, ukazuje na to da bi se Signature 3 jednog dana mogao koristiti kao faktor u donošenju odluka u individualiziranoj terapiji pacijentica s rakom dojke.

 

link na članak: https://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3934.html


Čestitamo kolegici Rosi Karlić na uspjehu!

 

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action PlanAkademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu