PMF Naslovnica

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.


Na temelju zaključka Vijeća Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 12. rujna 2017. godine, određuje se u sporazumu s kandidatkinjom, dan obrane doktorske disertacije:

26. rujna 2017. godine u 10:30 sati u

prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a
 
Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

1.    Doc. dr. sc. Ivan Zupanc, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
2.    Izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Hrvatsko katoličko sveučilište
3.    Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu
Zamjena: doc. dr. sc. Dubravka Spevec, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Disertacija nosi naslov:

„GIS analiza i razvojna tipologija krajolika Srednje Like “

Autor: Ivana Erdelez
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action PlanAkademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu