PMF Naslovnica

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a


Jelena Španiček, studentica sveučilišnog doktorskog studija Geologija, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom "PALEOGENSKI KARBONATNI FACIJESI NIŽEGA DIJELA NASLAGA DINARIDSKOGA PREDGORSKOGA BAZENA SJEVERNE DALMACIJE" dana 6. listopada  2017. (petak) u 10,00 sati  u  predavaonici -008 na Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku  PMF-a, Zagreb,  Horvatovac 102a.

 

 

Autor: Marija Cindro
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

25.
Listopad
25.
Listopad
18:30-20:30,
Kemijski odsjek, A2
26.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 023

Događaji na odsjecima

25.
Listopad
25.
Listopad
18:30-20:30,
Kemijski odsjek, A2
26.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 023


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu 

Tjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2016./2017. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10.2016. u 00:00 sati do 30.09.2017. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu