PMF Naslovnica

160. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića        21. travnja - DAN PMF-a


Dr. sc. Lana Slavuj Borčić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 17. listopada 2017. godine u 10,30 sati

 

predavaonica br. 3, Geografski odsjek PMF-a, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

KLASA: 640-03/17-08/12

URBROJ: 251-58-10207-17-

Zagreb, 05.10.2017.

 

O G L A S

 

                                      

PREDMET: Dr. sc. Lana Slavuj Borčić, nastupno predavanje

                      za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

               U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

utorak, 17. listopada 2017. godine u 10,30 sati

 

predavaonica br. 3, Geografski odsjek PMF-a, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„UVOD U KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA

U DRUŠTVENOJ GEOGRAFIJI“

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.      Prof. dr. sc. Laura Šakaja, PMF, Zagreb

2.      Doc. dr. sc. Lena Mirošević, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar

3.      Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, PMF, Zagreb

zamjena: Izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

                       

 

te nastavnika Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata  I. godine Diplomskog sveučilišnog studija geografije, smjer istraživački, u okviru kolegija Metode istraživanja u društvenoj geografiji.

                                   

                                                                                               

                                                DEKANICA FAKULTETA

 

                                                                                                  Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Obavijest:

  1. Dr.sc.  Lana Slavuj Borčić
  2. Članovi povjerenstva
  3. Geografski odsjek PMF-a
  4. Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a
  5. Oglasne ploče PMF-a
  6. Rektorat Sveučilišta, e-mail
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

26.
Veljača
Diplomski ispit: Robert Kerep
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1

Događaji na odsjecima

26.
Veljača
Diplomski ispit: Robert Kerep
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Veljača
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu