PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


Dr. sc. Jelena Vidović, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

 

utorak, 14. studenog 2017. godine u 12,00 sati

 

predavaonica Geološko-paleontološkog zavoda (-008), Geološki odsjek PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

KLASA: 640-03/17-04/10

URBROJ: 251-58-10207-17-

Zagreb, 19.10.2017.

 

O G L A S

 

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Jelena Vidović, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

utorak, 14. studenog 2017. godine u 12,00 sati

 

predavaonica Geološko-paleontološkog zavoda (-008), Geološki odsjek PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„MALE BENTIČKE FORAMINIFERE“

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.       Prof. dr. sc. Jasenka Sremac, PMF, Zagreb

2.       Prof. dr. sc. Vlasta Ćosović, PMF, Zagreb

3.       Prof. dr. sc. Josipa Velić, RGNF, Zagreb

                               

 

te nastavnika Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata  2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija geologije u okviru kolegija Mikropaleontologija I.

                                               

                                                            DEKANICA FAKULTETA

Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Obavijest:

1.       Dr.sc.  Jelena Vidović

2.       Članovi povjerenstva

3.       Geološki odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.    Rektorat Sveučilišta, e-mail

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2

Događaji na odsjecima

22.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304/III
23.
Listopad
18:00-19:30,
Kemijski odsjek, A2
27.
Listopad
9:00-18:00,
Kemijski odsjek, A1, A2


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu