PMF Naslovnica


KLASA: 640-03/17-05/20

URBROJ: 251-58-10207-18-

Zagreb, 09. 01. 2018.

 

O G L A S

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Boris-Marko Kukovec, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine u 10,00 sati

predavaonica A2, Kemijski odsjek PMF-a, Horvatovac 102a, Zagreb.

Naslov predavanja glasi:

„ELEKTROLIZA“

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.       Doc. dr. sc. Dominik Cinčić, PMF, Zagreb

2.       Prof. dr. sc. Predrag Novak, PMF, Zagreb

3.       Dr. sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik, IRB, Zagreb, naslovni redoviti profesor

 

zamjena:

Izv. prof. dr.  sc. Nenad Judaš, PMF, Zagreb

Dr. sc. Leo Frkanec, znanstveni savjetnik, IRB, Zagreb, naslovni redoviti profesor

 

te nastavnika Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata  1. godine preddiplomskog sveučilišnog studija kemije, u okviru kolegija Opća kemija (72905).

                                               

                                               

DEKANICA FAKULTETA

                                 

 Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Obavijest:

1.       Dr. sc. Boris-Marko Kukovec

2.       Članovi povjerenstva

3.       Kemijski odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.    Rektorat Sveučilišta, e-mail

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

13.
Prosinac
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
14.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
14.
Prosinac
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, 023
17.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, A2
18.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
19.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1

Događaji na odsjecima

13.
Prosinac
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
14.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
14.
Prosinac
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, 023
17.
Prosinac
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, A2
18.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, 304
19.
Prosinac
11:00-13:00,
Kemijski odsjek, P1


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu