PMF Naslovnica

Godišnje državne nagrade za znanost za značajno znanstveno dostignuće dodijeljene su djelatnicima PMF-a, doc. dr. sc. Dominiku Cinčiću (Kemijski odsjek), prof. dr. sc. Igoru Pažaninu (Matematički odsjek) i prof. dr. sc. Vernesi Smolčić (Fizički odsjek).


PREDMET: Dr. sc. Rosa Karlić, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

četvrtak, 19. travnja 2018. godine u 10,15 sati

 

u dvorani B01, Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

KLASA: 640-03/18-06/17

URBROJ: 251-58-10207-18-

Zagreb, 13.04.2018.

 

O G L A S

                                                   

PREDMET: Dr. sc. Rosa Karlić, nastupno predavanje

                          za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

                   U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

četvrtak, 19. travnja 2018. godine u 10,15 sati

 

u dvorani B01, Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„STATISTIČKE METODE U MOLEKULARNOJ BIOLOGIJI“

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.       Izv.prof. dr. sc. Biljana Balen, PMF, Zagreb

2.       Izv. prof. dr. sc. Damjan Franjević, PMF, Zagreb

       3.     Dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica IRB-a, naslovna redovita profesorica PMF-a,  Zagreb

 

 

te nastavnika Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Molekularne biologije, u okviru kolegija “Metode istraživanja u molekularnoj biologiji”.

                                               

                                                                                                                               

                            DEKANICA FAKULTETA

                                                                                                                                                 

                                                                                               Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Obavijest:

1.       Dr. sc.  Rosa Karlić

2.       Članovi povjerenstva

3.       Biološki odsjek PMF-a

4.       Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.       Oglasne ploče PMF-a

6.    Rektorat Sveučilišta, e-mail

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

26.
Rujan
26.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 023
26.
Rujan
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 023
27.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Rujan
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
03.
Listopad
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
03.
Listopad
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 023
03.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 222

Događaji na odsjecima

26.
Rujan
26.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 023
26.
Rujan
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 023
27.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Rujan
9:00-10:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
28.
Rujan
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, P1
28.
Rujan
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, 222
28.
Rujan
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
03.
Listopad
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
03.
Listopad
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 023
03.
Listopad
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 222


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u ZagrebuTjelesna i zdravstvena kultura


Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 


Studenti upisani u akad. god. 2017./2018. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod AGRAM LIFE osiguranje d.d. u periodu od 01.10. 2017. u 00:00 sati do 30.09. 2018. do 24:00 sata,

i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u AGRAM LIFE osiguranju d.d.: gđa. Primorac Kristina, tel. 6292 772; e-mail: stete@agramlife.hr


 


 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu