PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16504352

 

 


Laboratorij za slatkovodnu algologiju Biološkog odsjeka PMF-a sudjelovao je u
međunarodnom projektu European Multi Lake Survey (EMLS) koji je okupio mrežu
znanstvenika iz Europe pod vodstvom prof. dr. sc. Baastian Ibelings (Department F.-
A. Forel, University of Geneva) i PhD studentice Evanthia Mantzouki, dio čijih je
rezultata objavljen u časopisu Nature Scientific Data.
Članak pod nazivom "A European Multi Lake Survey dataset of environmental
variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins" dostupan je na ovoj
poveznici https://www.nature.com/articles/sdata2018226

Nacionalne metodologije praćenja stanja jezerskih slatkovodnih sustava od iznimne
su važnosti za određivanje ekološkog stanja i provedbu monitoringa u svrhu
postizanja dobrog i vrlo dobro ekološkog stanja tih sustava, a svoj temelj imaju u
odrednicama Okvirne Direktive o Vodama (ODV). Unatoč tim odrednicama
nacionalne se metodologije često razlikuju u postupcima uzorkovanja, obrade te
interpretaciji rezultata. Cilj je ove inicijative bio u potpunosti standardizirati postupke
prikupljanja i analize fizikalnih, kemijskih i bioloških uzoraka u jezerima kako bi se
postigla dosljednost u korištenju metodologija, usporedivost podataka te statistička
opravdanost/neospornost dobivenih rezultata. Članak opisuje metodologiju
prikupljanja uzoraka korištenu na 369 jezera u 27 europskih zemalja te izrade baze
koja osim analiziranih bioloških, kemijskih i hidromorfoloških podataka sadrži i
podatke o izmjerenim hranjivim solima, pigmentima i cijanobakterijskim toksinima.
Značaj ovog projekta očituje se u unaprjeđivanju standarda za prikupljanje
limnoloških podataka i poticanju budućih međunarodnih inicijativa u svrhu boljeg
razumijevanja odgovora jezerskih sustava na klimatske promjene.

Autor: Petar Žutinić
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu