PMF Naslovnica


Broj posjeta:
16534118

 

 


Novi značajan doprinos ekologiji...

Izv. prof. dr. sc. Marko Miliša s Biološkog odsjeka PMF-a dio je međunarodne mreže znanstvenika koji su pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Scotta Tiegsa (Oakland University, Rochester, SAD) rezultate svojega istraživanja dinamike razgradnje organske tvari i kruženja ugljika u vodotocima objavili u časopisu Science Advances.

U ovom članku analizirana je globalna dinamika ciklusa ugljika pokusnim izlaganjem standardiziranih surogata prirodne organske tvari u vodenim ekosustavima diljem svijeta. U istraživanju su sudjelovala 153 istraživača u 40 zemalja na svim kontinentima kvantificirajući stope razgradnje i transporta organske tvari u više od 500 vodotoka.

 

Istraživanje je pokazalo da klimatski čimbenici, kao što su temperatura i vlaga, značajno utječu na stope kruženja ugljika u vodenim ekosustavima. U članku se navodi da su klimatski čimbenici koji reguliraju stope raspadanja organske tvari sve više pod utjecajem ljudskih aktivnosti. Ovi rezultati pomoći će istraživačima da uspostave polazišta za kvantificiranje utjecaja antropogenih promjena u okolišu na funkcioniranje ekosustava na globalnoj razini.

U ovom istraživanju koje je provedeno 2015. godine uključene su analize iz četiri hrvatska vodotoka: dva vodotoka u sustavu Plitvičkih jezera (Bijela Rijeka i preljevni vodotok barijere Labudovac) te dva medvednička potoka (Veliki potok i Ribnjak). Zahvaljujemo se NP Plitvička jezera i PP Medvednica na susretljivosti i podršci ovom istraživanju.

Članak pod naslovom Global Patterns and Drivers of Ecosystem Functioning in Rivers and Riparian Zones je dostupan ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freshwater science advance powered by Faculty of Scienece, University of Zagreb

Faculty of Science's Associate professor Marko Miliša is a part of a team of researchers that have contributed to a global study of carbon-cycling rates of river-based ecosystems.

The results of this study, lead by Associate professor Scott Tiegs from the Oakland University, Rochester, MI, USA is now published in the journal Science Advances.

The paper is based on the work of 153 researchers in 40 countries and over 500 water bodies. The study found that climatic factors, such as temperature and moisture, influenced carbon-cycling rates of river-based ecosystems. Carbon cycling is critical for the functioning of systems across a range of spatial scales, from local food webs to the global climate. The paper noted that the climatic factors that govern decomposition rates are increasingly impacted by human activities. These findings will help researchers establish baselines to quantify environmental impacts to the functioning of ecosystems on a global scale.

Croatian part of the research included research in 4 streams including sites in Plitvice Lakes National Park and Medvednica Nature Park. We thank the Plitvice Lakes National Park and the Medvednica Nature Park for their support of this study.

The paper Global Patterns and Drivers of Ecosystem Functioning in Rivers and Riparian Zones je is available here.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji na odsjecima

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "Bolonja"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu