PMF Naslovnica


Broj posjeta:
17978964

 


Uslijed jakog potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu, na svim je zgradama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastala materijalna šteta.

 

 

Na prvi pregled, šteta je vidljiva kako na samim zgradama (fasade i vanjski zidovi te dimnjaci, unutarnji nosivi i pregradni zidovi, stropovi i vodovodne instalacije), tako i na namještaju (ormari, police), opremi i potrošnom materijalu. Iako sva nastala šteta još nije u potpunosti sagledana ni procijenjena, vidljiva su veća oštećenja na starim zgradama u središtu grada.

Tako je do obilaska statičara status "privremeno neupotrebljive" dobila zgrada na Marulićevom trgu 19 u kojoj se nalazi Geografski odsjek PMF-a, dok je zgrada Botaničkog zavoda na adresi Marulićev trg 20 dobila status upotrebljivosti.

Marulićev trg 19, Zgrada Geografskog odsjeka PMF-a 

Slika 1. Marulićev trg 19, Zgrada Geografskog odsjeka PMF-a 

Slika 2: Zgrada Geografskog odsjeka PMF-a

Slika 2. Marulićev trg 19, Geografskog odsjeka PMF-a 

Ipak, najveća oštećenja vidljiva su na/u zgradi Biološkog odsjeka PMF-a na adresi Rooseveltov trg 6, a uključuju pukotine i napukline u nosivim i pregradnim zidovima i stropovima, oštećene dimnjake kao i štetu na inventaru i opremi u laboratorijima koji zbog toga nisu upotrebljivi za daljnji znanstveni i nastavni rad te je zaključeno da zgrada u ovom trenutku nije za uporabu. Osim toga, veća oštećenja zadobila je zgrada Geofizičkog odsjeka na adresi Horvatovac 95, a ponajviše zadnji kat zgrade koji je zbog značajne pukotine u nosivim zidovima također privremeno zatvoren.

Slika 3. Rooseveltov trg 6, Biološki odsjek PMF-a

 

Slika 4.  Rooseveltov trg 6, Biološki odsjek PMF-a

Bolji uvid i procjena štete očekuje se nakon obilaska svih laboratorija i ureda te nakon što ovlaštene građevinske ekipe statičara utvrde stvarne razmjere oštećenja te statičku stabilnost i sigurnost zgrada.

Autor: Ivana Bliznac
Popis obavijesti

AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

14.
srpnja
10:00-12:00,
Putem Microsoft Office Teams aplikacije

Događaji na odsjecima

14.
srpnja
10:00-12:00,
Putem Microsoft Office Teams aplikacije

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu