O vanjskom suradniku

Anđelka Plenković-Moraj, prof. dr. sc.

Zvanje: professor emeritus
Telefon:+385 91 5234 048
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://www.pmf.unizg.hr/biol/bz/znanost/grupa_za_slatkovodne_alge
URL službenih stranica na Webu: https://www.pmf.unizg.hr/biol
Zavod/služba: Professor Emeritus BO
Godina diplomiranja:1981.
Godina magistriranja:1984.
Godina doktoriranja:1993.
Na zavodu od:1980.

Nastava

integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. ANĐELKA PLENKOVIĆ-MORAJ rođena je 12. kolovoza 1956. u Zagrebu.

Njezine znanstvene i istraživačke aktivnosti uključivale su biocenološko-ekološke studije, trofičke odnose i saprobne značajke slatkovodnih algi u fitoplanktonu i perifitonskim zajednicama lotičkih i lenitičkih biotopa s posebnim osvrtom na:
a) ulogu algi u procesu stvaranja sedre/ugradnje vapnenca i
b) procjenu ekološkog stanja površinskih voda prema Okvirnoj direktivi o vodama EU.

Uz mnogobrojne nastavne i profesionalne aktivnosti, objavila je kao autorica ili koautorica: 80 znanstvenih članaka, 11 poglavlja u stručnim knjigama, 10 stručnih radova i 135 znanstvenih i stručnih doprinosa u studijama zaštite okoliša i stručnim elaboratima. Održala je 53 pozvana predavanja (od toga 36 međunarodnih) i sudjelovala na međunarodnim i nacionalnim konferencijama s 97 znanstvenih priopćenja.
Do odlaska u mirovinu, 2021. godine, vodila je 38 projekta (od toga 28 međunarodna), a aktivno je sudjelovala kao glavni istraživač u više od 60 projekata. Njezine nastavne i stručne aktivnosti uključuju punih 40 godina rada sa studentima na brojnim domaćim i svjetskim sveučilištima i javnim državnim institutima kroz predavanja te laboratorijsku, stručnu i terensku nastavu iz ekologije slatkovodnih algi, na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim kolegijima. Mentorirala je 14 završnih radova na razini BsC, 23 diplomska rada (uključujući i razinu MsC), 4 akademskih magistarskih radova i 10 disertacija na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Osijeku.
Dugogodišnja je članica brojnih europskih znanstvenih i stručnih društava, u kojima je obnašala jednu od dužnosti u Upravnom odboru.
Također je aktivno sudjelovala u administrativno-upravnim organizacijskim aktivnostima na razini:
(i) Biološkog odsjeka PMF- a Sveučilišta u Zagrebu (zamjenik pročelnika i pročelnica),
(ii) Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (prodekan za ulaganja i razvoj) i
(iii) Sveučilišta u Zagrebu (član Povjerenstva za prostorno i investicijsko planiranje, Vijeća prirodnih znanosti, Radne skupine za uspostavljanje sjevernog kampusa, Međunarodna suradnja s NR Kinom).
Završila je višemjesečni program usavršavanja na Učilištu za poslovno upravljanje u Zagrebu te je u studenom 2013. diplomirala i stekla pravo na stručni naziv Voditeljica za izradbu i provedbu EU projekata.
Njeno aktivno sudjelovanje u popularizaciji znanosti očituje se kroz niz aktivnosti (tajnik Državnog povjerenstva za biologiju "Znanost za Mladima", predsjednica Hrvatskog povjerenstva za biologiju, Potpredsjednica Nacionalnog odbora Hrvatskog povjerenstva za UNESCO MAB, Zastupnica RH u YEER-u [mladi europski istraživači] i Međunarodnom udruženju za istraživanje Dunava, itd.). Mnogobrojne aktivnosti i doprinosi prof. A. Plenković-Moraj, vrednovane su nizom nagrada i priznanja (Zlatna plaketa HED-a 2004., Nagrada za "Brdo" za najboljeg nastavnika na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu 2009., Tianfu AWARD [najviša nagrada za strance u NR Kini] 2019. godine i dr.).

Međunarodnu suradnju započinje 1985. godine kao suradnik na NSF grant JF-800: Studij porijekla i dijageneza sedrenih naslaga (Glavni istraživači: prof. dr. S. Golubić, Boston University, USA i dr. D. Srdoč, IRB, Zagreb). Uspješnost projekta i suradnje rezultirala je novim međunarodnim projektom 1988. godine US-YU JOIN PROJECT PN 543 (glavni istraživač prof. dr. S. Golubić, Boston University). Navedena je suradnja izuzetno doprinijela sustavu obrazovanja i odgoja mladih hrvatskih znanstvenika posebice u području algologije i geologije u Hrvatskoj. Niz godina razvija suradnju kroz bilateralne projekte sa: Slovenijom (3 projekta), Makedonijom (1 projekt), Mađarskom (3 projekta) te NR Kinom (4 projekta).
Bogata međunarodna suradnja rezultirala je i znanstveno-edukativnim EU projektima s područja limnologije (QUALY i SEE-ERA.NET) vezanim za edukaciju studenata Zagrebačkog Sveučilišta na međunarodnim europskim sveučilištima. Zahvaljujući bogatoj međunarodnoj suradnji ostvarila je i niz bilateralnih sveučilišnih dogovora oko međunarodne razmjene studenata i nastavnog osoblja u okviru ERASMUS programa za razdoblje 2009.-2013.
U ak. godini 2010./2011. nizom aktivnosti i suradnjom s Chengdu Institute of Biology-Chinese Academy of Science, NR Kina, pridonijela je potpisivanju Memoranduma o znanstveno-nastavnoj suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Odjela za znanost i tehnologiju Provincije Sichuan (Science and Technology Department of Sichuan Province). Rezultat bogate suradnje s NR Kinom je i potpisan Sporazum o osnivanju Hrvatsko-kineskog zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša (JRC) 2014. godine, uspostavom Zajedničkog hrvatsko-kineskog laboratorija Bioraznolikost i usluge ekosustava (Joint Laboratory) pod egidom Pojasa i puta 2019. godine te punopravnim članstvom Sveučilišta u Zagrebu u Alliance of International Science Organizations (ANSO). U okviru hrvatsko-kineske suradnje od osnivanja JRC do umirovljena vodila devet projekata financiranih os strane Ministarstva znanosti NR Kine (MOST) i/ili Kineske akademije znanosti (CAS).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.