Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2012./2013., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u akademskoj godini 2012./2013.

 

Autor: Referada
Popis obavijesti