https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
04.09.2012. u 10:46
Uređeno: 04.09.2012. u 10:56

Natječaj za upis na diplomski studij 2012./2013.    

Broj upisnih mjesta na diplomske studije 2012./2013.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2012./2013., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u akademskoj godini 2012./2013.

 

Referada