Opcije pristupačnosti Pristupačnost
STEM stipendije – NOVO

Ministarstvo znanosti i obrazovanja ovih će dana uputiti prve  e-mailove onim studentima koje je Ministarstvo identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

Studenti trebaju provjeriti ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

VAŽNO: postoji određeni broj studenata koji nemaju upisan e-mail u AAI sustavu. Ti studenti neće dobiti e-mail za provjeru podataka ali podatke mogu provjeriti na istoj poveznici naknadno nakon otvaranja AAI@Edu.Hr  na matičnoj ustanovi.

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog AAI@Edu.Hr  elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, treba se obratiti Mariji Kozina (marija.kozina@biol.pmf.hr), ISVU koordinatorici Biološkog odsjeka u svrhu ispravka podataka.

Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na stem-stipendije@mzo.hr.

Podatke je moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017. godine do 12:00h. Ukoliko do navedenog vremena podaci nisu ispravljeni uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Dodjela stipendija provodi se temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Prema uvjetima natječaja za STEM stipendije ne konkuriraju studenti diplomskih studija, studenti 4. i 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija biologije i kemije, prijelaznici (upisani na Biološki odsjek u ovoj akademskoj godini) i strani studenti.

 

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti