Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Sastanci povjerenstva za diplomske...

Termine sastanaka povjerenstva za diplomske radove preuzmite ovdje.

Student putem Ureda za studente podnosi zamolbu za polaganje diplomskog ispita.

U Ured za studente predaje se:

1. Indeks                

2. Neuvezani primjerak konačne verzije diplomskog rada potpisan od strane voditelja i suvoditelja

3. Popunjeni obrazac za polaganje diplomskog ispita.

Obrazac za polaganje diplomskog ispita dostupan je na internetskim stranicama Biološkog odsjeka. Obrazac potpisuje i voditelj diplomskog rada te ujedno predlaže povjerenstvo za obranu diplomskog rada prema uputama koje su navedene u Uputama za diplomski rad i ispit.

Svi navedeni materijali predaju se u Ured za studente najkasnije dva (2) radna dana prije održavanja Sastanaka povjerenstva.

Autor: Sanjica Mihaljević
Popis obavijesti