Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
 
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Forenzička antropologija
Šifra: 60238
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Šlaus - Predavanja
Izvođači: Mario Šlaus - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja

Polaznici će se upoznati s metodama koje se koriste za
a razlikovanje između loše uščuvanih ljudskih i životinjskih ostataka
b za razlikovanje između forenzičnih i arheoloških ostataka
c za razlikovanje između antemortalnih, postmortalnih i perimortalnih ozljeda na kostima
d određivanje spola i doživljene starosti na temelju morfoloških razlika u građi zdjelice, lubanje i dugih kostiju između muškaraca i žena, te kronoloških promjena na pubičnoj simfizi, aurikularnoj ploštini iliuma i sternalnih krajeva rebara.
e polaznici će stječi znanja i o morfološkim varijabilnostima u ljudskom kosturu i zubima te načinu na koji se one mogu koristit za osobnu identifikaciju u slučajevima kada DNK analize nisu moguće.

Sadržaj predmeta
1 Uvod što je forenzična antropologija Koji su joj ciljevi Koja je razlika između nje i bioarheologije te fizikalne antropologije
2 Razvoj antropologije u svijetu i kod nas.
3 Osnovi osteologije čovjeka- razlikovanje između ljudskih i životinjskih kostiju. Osteologija, zglobovi i mišićna hvatišta.
4 Analiza zuba procjena dentalne dobi, spola i populacijske pripadnosti.
5 Prikupljanje i kompjuterska obrada osteoloških podataka forenzična arheologija. Razlika između arheoloških i suvremenih ljudskih ostataka na temelju tafonomijskih karakteristika kostiju i stomatoloških intervencija na zubima.
6 Reindividualizacija slabo uščuvanih i pomiješanih ljudskih ostataka.
7 Određivanje spola I morfološke razlike između muškaraca i žena.
8 Određivanje spola II multivarijatno statističke analize dugih kostiju femura i tibije.
9 Određivanje doživljene starosti I Osifikacijski centri. Kronologija spajanja epifiza s dijafizama. Kronologija razvoja i nicanja zubiju.
10 Određivanje doživljene starosti II promjene na zubima: istrošenost, razina alveolarne kosti, količina cementa na površini korijena, resorpcija korijena, sekundarni dentin, translucencija periapikalnog dentina, racemizacija i sklerozacija dentinskih kanalića.
11 Određivanje doživljene starosti III Kronološke promjene na pubičnoj simfizi, aurikularnoj ploštini iliuma i sternalnim krajevima rebara.
12 Osobna biologija I Morfološke promjene nastale zbog habitualnih aktivnosti. Kongenitalne anomalije. Određivanje visine osobe regresijske jednadžbe za izračunavanje visine
13 Osobna biologija II patološke promjene na kostima i antemortalne kirurške intervencije.
14 Razlikovanje između normalnih morfoloških varijacija na kosturu i patoloških promjena.
15 Usporedba postmortalnih i antemortalnih podataka Korištenje fotografija za utvrđivanje osobnog identiteta nepoznatih osoba. Upotreba rendgenskih snimaka pri utvrđivanju osobnog identiteta. Usporedba ante i postmortalnih traumatskih i patoloških promjena te trabekularne strukture kostiju.
16 Identifikacije na temelju antemortalnih traumatskih ozljeda.
17 Postupak dentalne identifikacije koristeći prijesmrtna i poslijesmrtna dentalna obilježja.
18 Analiza trauma Izgled i morfologija postmortalnih fraktura. Izgled i morfologija anemortalnih i peri-mortalnih trauma. Prostrijelne ozljede, ubodne rane i posjekotine na kostima.
Praktikum

1 Osteologija čovjeka.
2 Denticija čovjeka.
3 Tafonomijskle karakteristike kostiju.
4 Reindividualizacija pomiješanih ljudskih ostataka.
5 Određivanje spola na zdjelici i lubanji.
6 Statistika u antropologiji.
7 Određivanje starosti na kosturima subadulta.
8 Određivanje starosti na kosturima odraslih osoba.
9 Određivanje starosti na kosturu.
10 Razlikovanje između normalnih morfoloških varijacija na kosturu i promjene nastalih uslijed intenzivnog fizičkog stresa.
11 Određivanje broja trauma i razlikovanje ulaznih od izlaznih prostrijelnih rana.
12 Analiza prostrijelnih ozljeda.
Literatura:
  1. Šlaus, M., 2006 Bioarheologija. Demografija, zdravlje, traume i prehrana starohrvatskih populacija. Školska knjiga, Zagreb.
  2. Šlaus, M 2004 Sudska antropologija u Zečević i suradnici Sudska medicina i deontologija, Medicinska naklada, Zagreb, 190 209.
  3. Bass, W.M. 1987 Human Osteology: A laboratory and field manual. Missouri Archaeological Society, Columbia, Missouri.
  4. Brkić H i suradnici. Forenzična stomatologija. Zagreb: Školska knjiga, 2000
  5. Šlaus, M., Strinović, D., Pećina Šlaus, N., Brkić, H., Baličević, D., Petrovečki, V., Cicvara Pećina, T., 2007 Identification and analysis of human remains recovered from wells from the 1991 War in Croatia. Forensic Science International 171 37 43.
  6. Mann,R.W. i Murphy,S.P.1990 Regional atlas of bone disease: A guide to pathologic and normal variation in the human skeleton. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois.
  7. Krogman,W.M. i Iscan,M.Y. 1986 The human skeleton in forensic medicine. Charles C. Thomas, Springfield Illinois.
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni modul - Fiziologija i imunobiologija
Termini konzultacija:
Obavijesti