Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izbornik predmeta
 
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Psihologija učenja i poučavanja
Šifra: 47032
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub - Predavanja
Izvođači: Tajana Ljubin Golub - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI
1. Razumijevanje osnovnih psiholoških pristupa u objašnjavanju učenja.
2. Sposobnost primjene pristupa učenja u poučavanju učenika.
3. Sposobnost prepoznavanja i razlikovanja osnovnih osobina ličnosti učenika.
4. Razumijevanje neophodnosti prilagodbe individualnosti učenika i posebnim potrebama te osnovna znanja o načinima prilagodbe hiperaktivnim učenicima, dislektičnim učenicima i darovitim učenicima.
5. Razumijevanje utjecaja samopoimanja, samopoštovanja, samoefikasnosti, odlaganja i anksioznosti na školsko ponašanje i akademski uspjeh učenika.
6. Sposobnost uočavanja različite motivacije kod učenika i znanje o načinima njezinog poticanja.
7. Razumijevanje uloge stresa za učenike i nastavnike u školskom okruženju.

PREDAVANJA:
1. Uvod u psihologiju odgoja i obrazovanja, predmet i metode ove grane psihologije.
2. Pamćenje.
3. Oblici učenja. Humanistički pristup poučavanju.
4. Klasično i instrumentalno uvjetovanje i primjena u školi.
5. Kognitivistički pristup i implikacije za poučavanje.
6. Socijalno-kognitivni pristup učenju i implikacije za poučavanje.
7. Metode poučavanja.
8. Uloga inteligencije u učenju i ponašanju učenika.
9. Karakteristike adolescenata i prilagodba u poučavanju.
10. Karakteristike učenika s posebnim obrazovnim potrebama i prilagodbe u poučavanju.
11. Utjecaj dimenzija i crta ličnosti na ponašanje učenika i implikacije za ulogu nastavnika.
12. Samopoimanje, samopoštovanje, samo-efikasnost i školski uspjeh.
13. Motivacijski aspekt ličnosti i mogućnosti utjecaja nastavnika na motivaciju.
14. Učenički stres u školskom okruženju.
15. Psihometrijske osnove ispitivanja znanja.


SEMINARI:
Dio nastave seminara veže se uz svako predavanje i uključuje primjenu znanja u radu studenata:
1. Upoznavanje s pravilima crtanja mentalne karte i crtanje mentalne karte gradiva
2. Kratke vježbe koje demonstriraju zakonitosti pamćenja
3. Primjena zakonitosti pamćenja i učenja u poučavanju gradiva.
4. Prepoznavanje i samostalno smišljanje primjera klasičnog i instrumentalnog uvjetovanja.
5. Formulacija ishoda učenja prema revidiranoj Bloomovoj taksonomiji.
6. Simulacija nastavnog sata uz uočavanje dobrih karakteristika i smjernica za ispravljanje uočenih pogrešaka u skladu s teorijama učenja koje su studenti imali prilike upoznati.
7. Demonstracija debate kao metode poučavanja.
8. Primjena Gardnerovih inteligencija u razredu; Emocionalna inteligencija;
9. Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja; Razvojne karakteristike adolescenata;
10. Poučavanje učenika s disleksijom; Poučavanje darovitih učenika;
11. Upravljanje učenicima s problemima u ponašanju; Poučavanje i upravljanje s hiperaktivnim učenicima;
12. Perfekcionizam u nastavi; Samosuosjećanje i kako ga razvijati u školi
13. Uloga nastavnika u povećanju školske samoefikasnosti.
14. Temeljne psihološke potrebe u obrazovnom kontekstu; Primjena teorije ciljnih motivacija u obrazovanju
15. Ispitna anksioznost i uloga nastavnika
Literatura:
  1. Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.
  2. Larsen, R. J., Buss, D. M. (2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap (odabrane stranice)
  3. Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap
  4. Fulgosi, A. (1997). Psihologija ličnosti: Teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga
  5. Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap
  6. Čudina-Obradović, M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga
  7. Pervin, L. A., Cervone, D., John, O. P. (2011). Psihologija ličnosti - teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti