Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Studentski voditelji i studentski predstavnici


Vijeće Biološkog odsjeka bira po jednog nastavnika - studentskog voditelja - za svaki smjer na Odsjeku.

Uz imena studentskih voditelja objavljeno je na oglasnoj ploči Odsjeka (Rooseveltov trg 6) uredovno vrijeme kada se primaju studenti.

Studenti se slobodno mogu obratiti svojim studentskim voditeljima sa svim pitanjima, problemima i nedoumicama u vezi studentskih i nastavnih pitanja. Studentski voditelji pomoći će studentu savjetom, preporukom ili ga uputiti na koji način određeni problem riješiti. Preporuča se studentima da se svom voditelju obrate na vrijeme, tj. čim uoče problem, a ne naknadno, kada se vrlo često problem više ne može riješiti u korist studenta. Studentski voditelji stoje studentima na raspolaganju tijekom cijele školske godine, a ne samo u doba upisa semestra i godine.

Svaki studentski voditelji organizira sastanak sa svim studentima jednog smjera prema potrebi, a jednom semestralno pročelnik i njegov zamjenik sazivaju sastanak sa svim studenskim voditeljima i studentima Biološkog odsjeka. Studentski voditelji predstavljaju prvu stepenicu u rješavanju studentskih pitanja. Studenti su dužni prvo se obratiti svom studentskom voditelju i s njim pokušati riješiti problem. U slučaju da se problemi ne mogu riješiti na taj način, studenti se mogu obratiti pomoćniku pročelnika za nastavna pitanja i zamjeniku pročelnika Biološkog odsjeka, a tek nakon toga prodekanu za nastavna pitanja.

preddiplomski studij molekularne biologije (sve godine): izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš  (Horvatovac 102a)
preddiplomski studij biologije (sve godine): doc. dr. sc. Tomislav Ivanković (Rooseveltov trg 6)
preddiplomski studij znanosti o okolišu (sve godine): izv. prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević (Rooseveltov trg 6); izv. prof. dr. sc. Alan Moro (Horvatovac 102a), izv. prof. dr. sc. Nenad Buzjak (Marulićev trg 19/II)
diplomski studij znanosti o okolišu: izv. prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević (Rooseveltov trg 6), izv. prof. dr. sc. Nenad Buzjak (Marulićev trg 19/II)
integrirani prediplomski i diplomski studij Biologije i kemije (sve godine):  
doc. dr. sc. Mirela Sertić-Perić (Rooseveltov trg 6), izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš Sermek (Horvatovac 102a)

diplomski studij Eksperimentalne biologije: doc.dr.sc. Ana Galov (Rooseveltov trg 6)
diplomski studij Ekologije i zaštite prirode: doc.dr.sc. Petar Kružić (Rooseveltov trg 6)
diplomski studij Molekularne biologije: doc.dr.sc. Inga Marijanović (Horvatovac 102a) 


Studentski predstavnici u Vijeću biološkog odsjeka za ak. god. 2017./2018.
  • Lucija Rajčić

  • Marija Novosel

  • Una Rastovič

  • Emina Horvat Velić

  • Marita Cvitanović

  • Mihaela Mihaljević

  • Marinela Jelinčić

Studentski predstavnici zastupaju interese svojih kolega u vijeću Biološkog odsjeka. Studentske
predstavnike možete kontaktirati koristeći jedinstvenu e-mail adresu: studentski.predstavnici@biol.pmf.hr
 
Studentski zbor PMF-a za svaku akademsku godinu raspisuje natječaj za studentske predstavnike na PMF-u (http://studenti.pmf.hr)