Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Akademska zvanja
  • Sveučilišni prvostupnik biologije
  • Sveučilišni prvostupnik molekularne biologije
  • Sveučilišni prvostupnik znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra eksperimentalne biologije
  • Magistar/magistra molekularne biologije
  • Magistar/magistra ekologije i zaštite prirode
  • Magistar/magistra struke znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra edukacije biologije i kemije
  • Doktor znanosti

Voditelji studijskih programa
Preddiplomski studij molekularne biologije: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće
Preddiplomski studij biologije: Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner
Preddiplomski studij znanosti o okolišu: Izv.prof. dr. sc. Domagoj Đikić 
Diplomski studij Molekularne biologije: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće
Diplomski studij Ekologije i zaštite prirode: Izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli
Diplomski studij Eksperimentalne biologije: Prof. dr. sc. Vesna Benković
Diplomski studij znanosti o okolišu: Izv.prof. dr. sc. Domagoj Đikić 

Pravilnik preddiplomskog i diplomskog studija