Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Akademska zvanja
  • Sveučilišni prvostupnik biologije
  • Sveučilišni prvostupnik molekularne biologije
  • Sveučilišni prvostupnik znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra eksperimentalne biologije
  • Magistar/magistra molekularne biologije
  • Magistar/magistra ekologije i zaštite prirode
  • Magistar/magistra struke znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra edukacije biologije i kemije
  • Doktor znanosti

Voditelji studijskih programa
Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće
Preddiplomski sveučilišni studij Biologija: Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner
Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Izv.prof. dr. sc. Domagoj Đikić 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički: doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić i izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković
Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće
Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode: Izv. prof. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli
Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija: Prof. dr. sc. Vesna Benković
Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Izv.prof. dr. sc. Domagoj Đikić