https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Akademska zvanja
  • Sveučilišni prvostupnik biologije
  • Sveučilišni prvostupnik molekularne biologije
  • Sveučilišni prvostupnik znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra eksperimentalne biologije
  • Magistar/magistra molekularne biologije
  • Magistar/magistra ekologije i zaštite prirode
  • Magistar/magistra struke znanosti o okolišu
  • Magistar/magistra edukacije biologije i kemije
  • Doktor znanosti

Voditelji studijskih programa
Preddiplomski studij molekularne biologije: Prof. dr. sc. Višnja Besendorfer
Preddiplomski studij biologije: Doc. dr. sc. Jasna Lajtner
Preddiplomski studij znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Goran Klobučar
Cjeloviti studij nastave biologije i kemije: Prof. dr. sc. Ines Radanović
Diplomski studij Molekularne biologije: Doc. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće
Diplomski studij Ekologije i zaštite prirode: Doc. dr. sc. Sanja Gottstein
Diplomski studij Eksperimentalne biologije: Doc. dr. sc. Zrinka Ljubešić
Diplomski studij znanosti o okolišu: Doc.dr.sc. Domagoj Đikić

 


Pravilnik preddiplomskog i diplomskog studija