Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2015./2016. raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskoga studija u akademskoj godini 2015./2016.
 

Upisne kvote (.pdf)

Tekst natječaja (.pdf)


Prijava na natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2015./2016.

Prijave za razredbeni postupak za upis studenta u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2015./2016. zaprimaju se 21., 22. i 23.  rujna 2015. godine, od 10 do 15 sati u Uredovnici zavoda za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6. (dvorišna zgrada).

OBRAZAC PRIJAVE preuzmite OVDJE

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originali ili ovjerene fotokopije):

a) domovnicu,
b) rodni list,
c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu   (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija,
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka: troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na:

IBAN PMF-a:HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604020-106

Opis plaćanja: „Za razredbeni postupak diplomskog studija“,

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom

prethodnoga studija

f) dokumenti za priznavanje dodatnih bodova (posebni uspjesi pristupnika).

Pristupnici se prijavljuju na jedan studijski program, a ukoliko se prijavljuju za upis na Diplomski studij eksperimentalne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, prilikom prijave moraju navesti i željeni modul.

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

2. Razredbeni postupak

Na Biološkom odsjeku razredbeni postupak i upisi provodit će se od 24. rujna do 29. rujna 2015. godine.

Rang-lista za upis u I. godinu diplomskog studija bit će objavljena 25. rujna 2015. godine.


Upisi će se provoditi 28. i 29. rujna 2015. godine u Uredu za studente.

Upisi se obavljaju prema redoslijedu na rang-listama.

28. rujna 2015. godine u 10 sati su upisi na Diplomski studij molekularne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, a 29. rujna 2015. godine u 10 sati su upisi na Diplomski studij eksperimentalne biologije  i Diplomski studij znanosti o okolišu.

Za upis je potrebno donijeti:

  • izvorne dokumente, navedene pod točkama od a) do d)
  • dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
  • potvrdu o prebivalištu odnosno presliku osobne iskaznice za studente s prebivalištem izvan grada Zagreba i  Zagrebačke županije
  • uplatu u iznosu od 350,00 kn

na: IBAN PMF-a: HR5823600001101522208, Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604070-106

Opis plaćanja: „Za upis na diplomski studij“

Obavijesti

Detalji o razredbenom postupku na pojedinim studijskim profilima dostupni su na internetskim stranicama (http://www.pmf.unizg.hr).