AAI@Edu.Hr prijava
Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2013./2014.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s odlukom Senata o upisu u I. godinu studija u akademskoj godini 2013./2014., Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKIH studija u akademskoj godini 2013./2014.


Prijava na natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2013./2014.

Prijave za razredbeni postupak za upis studenta u I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2013./2014. zaprimaju se 26. i 27. rujna 2013. godine, od 10 do 15 sati u Uredovnici zavoda za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6. (dvorišna zgrada).

OBRAZAC PRIJAVE preuzmite OVDJE

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave (originali ili ovjerene fotokopije):

a) domovnicu,
b) rodni list,
c) svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu   (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija,
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka: troškovi razredbenog postupka iznose 200,00 kn i uplaćuju se na:

IBAN PMF-a:HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604020-106

Opis plaćanja: „Za razredbeni postupak diplomskog studija“,

e) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom

prethodnoga studija

f) dokumenti za priznavanje dodatnih bodova (posebni uspjesi pristupnika).

Pristupnici se prijavljuju na jedan studijski program, a ukoliko se prijavljuju za upis na Diplomski studij eksperimentalne biologije i Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, prilikom prijave moraju navesti i željeni modul.

Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

2. Razredbeni postupak

Na Biološkom odsjeku razredbeni postupak i upisi provodit će se od 30. rujna do 3. listopada 2013. godine.

Rang-lista za upis u I. godinu diplomskog studija bit će objavljena 1. listopada 2013. godine poslije 15 sati.


Upisi će se provoditi 2. i 3. listopada 2013. godine u Uredu za studente.

Upisi se obavljaju prema redoslijedu na rang-listama.

2. listopada 2013. godine u 10 sati su upisi na Diplomski studij molekularne biologije i Diplomski studij eksperimentalne biologije, a 3. listopada 2013. godine u 10 sati su upisi na Diplomski studij ekologije i zaštite prirode i Diplomski studij znanosti o okolišu.

Za upis je potrebno donijeti:

- izvorne dokumente, navedene pod točkama od a) do d)

- dvije fotografije (4 cm x 6 cm)

- potvrdu o prebivalištu odnosno presliku osobne iskaznice za studente s prebivalištem izvan grada Zagreba i  Zagrebačke županije

-uplatu u iznosu od 350,00 kn na:

IBAN PMF-a:HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj (Biološki odsjek): 604070-106

Opis plaćanja: „Za upis na diplomski studij“

Obavijesti

Detalji o razredbenom postupku na pojedinim studijskim profilima dostupni su na internetskim stranicama (http://www.pmf.unizg.hr).