https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranog studija
Postupak upisa

Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologije, preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologije i Kemije za ak. god. 2015./2016. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015. od 10 do 14 sati u Uredu za studente, Rooseveltov trg 6, Zagreb. Preporučujemo dolazak na upis u 10 sati.  

Upis se ne može obaviti isti dan kada je namjera upisa potvrđena na web-stranici www.postani-student.hr, već najmanje jedan dan kasnije. Budući studenti se trebaju javiti u Ured za studente (prizemlje lijevo), s izvršenom uplatom za upis gdje će dobiti upute za ispunjavanje formulara.

Podatci za uplatu su slijedeći:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb,

IBAN primatelja:  HR5823600001101522208, iznos: 350,00 kn (model i poziv na broj primatelja: 604070-106, opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (Biologija).

Studenti će u Uredu za studente predati dokaz o uplati i dolje navedene dokumente:
1. SVJEDODŽBA O MATURI (donijeti na dan upisa ili prilikom preuzimanja indeksa u rujnu!)
2. RODNI LIST
3. DOMOVNICA
4. DVIJE FOTOGRAFIJE formata 4 x 6 cm
5. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
6. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid.
7. Strani državljani i studenti iz EU prilažu:

SVJEDODŽBA O MATURI mora biti  IZVORNIK.

Rodni list i domovnica mogu biti ovjerene preslike ili elektronički zapis istih.
Informacije o terminima podizanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA bit će objavljene na web-stranicama odsjeka tijekom rujna.
Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

* Iznos uplate za upis bit će na vrijeme objavljen.
U slučaju održavanja jesenskog roka termini upisa bit će na vrijeme oglašeni.


Međunarodna natjecanja i ostala postignuća

Podatke o državnim natjecanjima u NISpVU za učenike unose Agencija za odgoj i obrazovanje te Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Središnji prijavni ured u NISpVU unosi sljedeća međunarodna natjecanja:

a)  Međunarodna olimpijada:

  • iz informatike  - IOI - International Olympiad in Informatics;
  • CEOI - Central  European Olympiad in Informatics 
  • iz kemije - Kemijska olimpijada
  • iz fizike - IPhO - International Physics Olympiad
  • iz matematike - MEMO - Middle European Mathematical Olympiad;
  • MEMO ekipno - Middle European Mathematical Olympiad;
  • IMO - International Mathematical Olympiad

 b) Međunarodno natjecanje:

  • iz biologije - ICYS - International Conference of Young Scientists
  • iz fizike - IYPT- International Young Physicists' Tournament

Potvrde o rezultatima ostalih međunarodnih natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja) pristupnici su dužni dostaviti u Ured za studente Biološkog odsjeka (Rooseveltov trg 6, 10 000 Zagreb) do 3. srpnja  2015. Status sportaša dokazuje se potvrdom HOO-a. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Potvrde možete dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Biološki odsjek, PMF
Ured za studente (referada)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Uz sve potvrde potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac. Šalju se kopije potvrda, pri čemu se ovjerene kopije mogu poslati samo za jedan studijski program. Ukoliko je potrebno iste potvrde slati na više studijskih programa PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, tamo gdje se šalju neovjerene kopije, u obrascu o poslanim prilozima treba navesti odsjek/odjel te studijski program na koji su poslane ovjerene kopije. 

Prilikom upisa na Biološki odsjek, originali dokumenata moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni tim dokumentima. 

 

Prilikom upisa na Biološki odsjek, originali dokumenata moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni tim dokumentima.