https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Postupak prijelaza na Biološki odsjek

Prijelaz studenata sa srodnih učilišta na studijske programe Biološkog odsjeka za akademsku godinu 2013./2014.

Prijelaz na Biološki odsjek s drugog srodnog  visokog učilišta, moguć je prema članku 16. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine studija. O prijelazu studenata na temelju pisane i obrazložene zamolbe odlučuje ovlašteno Vijeće odsjeka posebnim rješenjem.
 
POSTUPAK PODNOŠENJA ZAMOLBE ZA PRIJELAZ NA BIOLOŠKI ODSJEK I NJENO RJEŠAVANJE
Zamolbe za  prijelaz na  studije Biološkog odsjeka predaju se  do  1.  rujna  2014. godine na  Porti
Fakulteta, Rooseveltov trg  6.
Razmatrat će se samo zamolbe koje su napisane na odgovarajućem obrascu zamolbe.

Pri tome osim ispunjene i potpisane zamolbe za prijelaz s drugog fakulteta student obvezno prilaže:

  • indeks ili presliku indeksa
  • originalni dokument s popisom položenih ispita i postignutim ocjenama te stečenim ECTS
  • bodovima (prijepis ocjena)
  • detaljne sadržaje položenih predmeta,
  • potvrdu o uplati prema odluci  Fakultetskog vijeća PMF-a.
Pri popunjavanju opće uplatnice treba navesti pod:
IZNOS: 500,00 KN
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model:00
IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-106
Opis plaćanja: Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek

U slučaju većeg broja zamolbi za prijelaz izrađuje se rang lista. Pravo prijelaza, u okviru kvota pojedinog studija ostvaruje se prema postignutom mjestu na rang listi primjenom slijedećih kriterija:
  • ostvareni prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju broj položenih ispita
  • postignuti broj ECTS bodova
  • vrijeme trajanja dosadašnjeg studiranja i broj položenih srodnih kolegija

Zamolba za prijelaz na Biološki odsjek

Odluka