Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi na Preddiplomske i integrirane studije


Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKOG i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2017. / 2018.
 

NATJEČAJ

Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 9. redovitoj sjednici u 348. ak. god. održanoj 14. ožujka 2017. donio Odluku o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018., a na 10. redovitoj sjednici održanoj 11. travnja 2017., Odluku o izmjeni Odluke o upisnim kvotama. Konačne upisne kvote objedinjene su u tablici koja je sastavni dio Natječaj.

UPISNE KVOTE

Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologije, preddiplomski sveučilišni studij Molekularne biologije i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologije i Kemije za ak. god. 2017./2018. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku 18. i 19. srpnja 2017. od 10 do 14 sati u Uredu za studente, Rooseveltov trg 6, Zagreb. Preporučujemo dolazak na upis u 10 sati.
 

Upis se ne može obaviti isti dan kada je namjera upisa potvrđena na web-stranici www.postani-student.hr, već najmanje jedan dan kasnije. Budući studenti se trebaju javiti u Ured za studente (prizemlje lijevo), s izvršenom uplatom za upis gdje će dobiti upute za ispunjavanje formulara.

Podatci za uplatu su slijedeći:

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102A, 10 000 Zagreb,

IBAN primatelja: HR5823600001101522208, iznos: 350,00 kn (model: HR00 i poziv na broj primatelja: 604070-106, opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (Biološki odsjek).

NAPOMENA: budući studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Biologija i kemija, smjer: nastavnički na upis dolaze na Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6.

Studenti će u Uredu za studente predati dokaz o uplati i dolje navedene dokumente:
1. SVJEDODŽBA O MATURI (predaje se u rujnu prilikom preuzimanja indeksa)
2. RODNI LIST (moguće donijeti i rodni list iz sustava e-građani)
3. DOMOVNICA  (moguće donijeti i rodni list iz sustava e-građani)
4. DVIJE FOTOGRAFIJE (jedna formata 4x6 cm i jedna formata 3x3,5 cm)

5. Potvrda o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice
6. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid.

7. Strani državljani i studenti iz EU prilažu:


SVJEDODŽBA O MATURI mora biti IZVORNIK. Rodni list i domovnica mogu biti ovjerene preslike.

Informacije o terminima podizanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA bit će objavljene na web-stranicama odsjeka tijekom rujna.
 
Pristupnici koji su već studirali plaćaju 1. godinu studija punu školarinu, koja iznosi 8.400,00 kn.
 
Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 x 2.800,00 kn).
 
Uplatnicu s plaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!
 
Podatci za uplatu:
 
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
 
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
 
Model: 00
 
IBAN: HR5823600001101522208
 
Poziv na broj odobrenja

OPIS

POZIV NA BROJ

Školarina - preddiplomski studij

 503621-106

Školarina - integrirani studij

 503627-106

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

U slučaju održavanja jesenskog roka termini upisa bit će na vrijeme oglašeni.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budući studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija – smjer nastavnički, na upis dolaze u Ured za studente Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6.

 

Međunarodna natjecanja i ostala postignuća

Podatke o državnim natjecanjima u NISpVU za učenike unose Agencija za odgoj i obrazovanje te Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Središnji prijavni ured u NISpVU unosi sljedeća međunarodna natjecanja:

 

a) Međunarodna olimpijada:

iz informatike - IOI - International Olympiad in Informatics;

CEOI - Central European Olympiad in Informatics

iz kemije - Kemijska olimpijada

iz fizike - IPhO - International Physics Olympiad

iz matematike - MEMO - Middle European Mathematical Olympiad;

MEMO ekipno - Middle European Mathematical Olympiad;

IMO - International Mathematical Olympiad

b) Međunarodno natjecanje:

iz biologije - ICYS - International Conference of Young Scientists

iz fizike - IYPT- International Young Physicists' Tournament

Potvrde o rezultatima ostalih međunarodnih natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja) pristupnici su dužni dostaviti u Ured za studente Biološkog odsjeka (Rooseveltov trg 6, 10 000 Zagreb) do 30. lipnja 2017. godine. Status sportaša dokazuje se potvrdom HOO-a. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Potvrde možete dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Biološki odsjek, PMF
Ured za studente (referada)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Uz sve potvrde potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac. Šalju se kopije potvrda, pri čemu se ovjerene kopije mogu poslati samo za jedan studijski program. Ukoliko je potrebno iste potvrde slati na više studijskih programa PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, tamo gdje se šalju neovjerene kopije, u obrascu o poslanim prilozima treba navesti odsjek/odjel te studijski program na koji su poslane ovjerene kopije.

Prilikom upisa na Biološki odsjek, originali dokumenata moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni tim dokumentima.