Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis u ljetni semestar akademske godine 2017./2018.

 

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2017./2018.  putem studomata preko ISVU-a traju od ponedjeljka, 5. veljače do uključujući i nedjelju, 25. veljače 2018.  godine.

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

 • platiti 2. ratu školarine i uplatnicu predati na porti - Urudžbenom zapisniku  (Rooseveltov trg 6)
 • sakupiti potpise svih kolegija zimskog semestra odluka o naknadnom potpisu
 • ukoliko se upisuje jedan od kolegija treći put, upis će bit moguć, tek nakon odobrenja Vijeća Biološkog odsjeka 


POSTUPAK UPISA:

 • upisati preko studomata obvezne i izborne predmete
 • ukoliko student upisuje izborni predmet iz nekog drugog studijskog programa mora ispuniti Obrazac za upis izbornog predmeta
 • upis po semestru je maksimalno 35 ECTS bodova
 • indeksi se predaju na porti Fakulteta, od ponedjeljka, 5. veljače do ponedjeljka, 26. veljače 2018.  godine
 • Indeksi se podižu na porti

Studenti koji upisuju izborni kolegij Laboratorijska stručna praksa obvezni su ispuniti Obrazac za prijavu laboratorijske stručne prakse i predati ga zajedno s indeksom.

Studenti koji su mijenjali osobne podatke trebaju ispuniti Obrazac za nadopunu osobnih podataka u ISVU

UPIS KOLEGIJA 3. PUT

 • odobrava Vijeće Biološkog odsjeka
 • molba za odobrenje upisa kolegija 3. put i sve ostale molbe, predaju se uz indeks i uplatnicu u Urudžbeni zapisnik na porti Fakulteta do uključujući i petak,  23. veljače 2018. godine do 12 sati.

OBAVIJEST STUDENTIMA DIPLOMSKIH STUDIJA:

Po preporuci predmetnog nastavnika studentima diplomskog studija ne dozvoljava se upis izbornog kolegija 40894 Metode istraživanja proteina s 3. godine preddiplomskog studija molekularne biologije.


Upisi u više godine studija

Upis u zimski semestar akademske godine 2017./2018.

Upis u zimski semestar akademske godine 2017./2018. i ovjera prethodno upisane godine provodit će se od 11. do 30. rujna 2017. godine.

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

 • prikupiti sve potpise za prethodnu akademsku godinu (u slučaju neispunjenja nastavnih obveza nastavnik u indeks unosi "Ponovno upisati")

 • provjeriti na studomatu da su svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu i po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika UPIS SE NE SMIJE OBAVITI DOK NE BUDU UPISANE SVE OCJENE

 • vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a (obvezan žig da su knjige vraćene ili potvrda)

 • studenti prve godine moraju imati obavljen sistematski pregled

 • uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa na IBAN: HR5823600001101522208; model: 00; poziv na broj odobrenja: 604070-106

ukoliko se upisuje jedan od kolegija treći put upis preko studomata moguć je tek nakon odobrenja zamolbe

Zamolbe studenata Biološkog odsjeka vezane za upise (npr. mirovanje studentskih obveza, priznavanje položenih kolegija, treći upis kolegija i sl.) mogu se predati najkasnije do srijede, 27. rujna 2017. godine do 12 sati.
 

POSTUPAK UPISA:

 • upisati preko studomata obvezne i izborne predmete iz semestra koji se upisuje, ukoliko student upisuje izborni predmet iz nekog drugog studijskog programa Biološkog odsjeka mora ispuniti obrazac za upis izbornog predmeta (dostupan na webu)

 • upis po semestru je maksimalno 35 ECTS bodova

 • predati indeks na Porti, zajedno plaćenom uplatnicom za  upis u višu godinu studija

 • indeks s obavljenom ovjerom i upisom student podiže na Porti nakon 3 do 4 radna dana

NAPOMENA:

*Uplatnice za školarinu trebaju se odnijeti na urudžbeni zapisnik,

  koji se nalazi na porti Fakulteta, Rooseveltov trg 6.

  Uplatnice poslane e-mailom neće se uvažavati.

 

PODACI ZA UPLATU
UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
PRIMATELJ: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET U ZAGREBU
HORVATOVAC 102A, 10000 ZAGREB
BROJ RAČUNA PRIMATELJ (IBAN): HR5823600001101522208 
MODEL: 00
 
OPIS POZIV NA BROJ IZNOS (KN)
Školarine - preddiplomski studij 503621-106 140,00 x ECTS
Školarine - diplomski studij 503624-106 140,00 x ECTS
Školarine - integrirani studij 503627-106 140,00 x ECTS
Upisi u akademsku godinu   604070-106 130,00
Produžetak statusa studenta 
(naknadna ovjera semestra i nastavak studija)
604111-106 400,00
Razne molbe 604060-106 100,00
Naknadno dobivanje potpisa 604060-106 200,00