Preddiplomski i integrirani studij

Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKOG i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2020./ 2021.
 

NATJEČAJ

UPISNE KVOTE

 

Uvjeti upisa za akad. god. 2020./2021. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.
Upisi uz državnu maturu na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologija, preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički za akademsku godinu 2020./2021. provodit će se na Biološkom odsjeku u ljetnom roku prema sljedećem prema rasporedu:

21. srpnja 2020. -  preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija
22. srpnja 2020. – preddiplomski sveučilišni studij Biologija
23. srpnja 2020. – preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu
24. srpnja 2020. – integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  Biologija i kemija – smjer nastavnički

Detaljnije informacije o postupku upisa s obzirom na epidemiju COVID-19 bit će objavljene uskoro na ovim stranicama. 

Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referadaI ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

Dodatna učenikova postignuća

Međunarodna natjecanja i ostala postignuća

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja RH.

a) Međunarodna olimpijada:

iz prirodoslovlja: EUSO -   European Science Olympiad

                               IJSO - International Junior Science Olympiad

iz biologije: IBO - International Biology Olympiad

iz informatike: IOI - International Olympiad in Informatics; CEOI - Central European Olympiad in Informatics

iz kemije: IChO - International Chemistry Olympiad

iz fizike: IPhO - International Physics Olympiad

iz matematike: MEMO - Middle European Mathematical Olympiad; MEMO ekipno -Middle European Mathematical Olympiad; IMO - International Mathematical Olympiad; EGMO European Girl's Mathematical Olympiad

b) Međunarodno natjecanje:

iz prirodoslovlja, matematike i informatike: ICYS - International Conference of Young Scientists

iz fizike: IYPT- International Young Physicists' Tournament

Potvrde o rezultatima ostalih međunarodnih natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja) pristupnici su dužni dostaviti u Ured za studente Biološkog odsjeka do 3. srpnja 2020. godine.
Status sportaša dokazuje se potvrdom HOO-a. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.

Potvrde se dostavljaju preporučenom poštom na adresu:

Biološki odsjek, PMF
Ured za studente (referada)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

Uz sve potvrde potrebno je dostaviti i ispunjeni obrazac.

Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.

U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije. Prilikom upisa na Biološki odsjek originalne potvrde moraju se dati na uvid, inače se neće priznati dodatni bodovi stečeni na temelju tih potvrda.