Upisi u zimski semestar akademske godine 2020./2021. – ONLINE

Upisi studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija obavljat će se 21. 09. do 9. 10. 2020.


 

Studenti upis obavljaju putem Studomata i obavezno potvrđuju upis putem e-maila koji šalju na: upisi.referada@biol.pmf.hr

Za potvrdu upisa putem e-maila student sa svoje e-mail adrese dodijeljene na Biološkom  odsjeku treba poslati:

  • JMBAG - Ime i prezime (predmet/subject)
  • potvrdu o izvršenoj uplati (kao privitak/attach)

Molimo studente da prije upisa provjere na studomatu imaju li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta. Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene.

Podaci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208

Svrha uplate  Poziv na broj Iznos
TROŠKOVI UPISA (uplaćuju svi studenti) 604070-106-OIB studenta  130,00 kn 

 

Za upis tzv. Apsolventskog semestra (bez plaćanja školarine) za studente diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akad. god. i za studente integriranog studija koji studiraju najdulje pet godina uz gore navedeno potrebno je u ISVU sustavu izabrati plaćanje školarine na jednu ratu i ispuniti molbu za tzv. aps. sem. (bez uplate)Obavijest studentima koji će plaćati participaciju u troškovima studiranja u ak. god. 2020./2021.
 

Zbog automatiziranog prijenosa podataka o uplatama u ISVU, važno je pridržavati se ovog redoslijeda:
1) Obaviti upis godine na Studomatu
2) Uplatiti participaciju koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina.
U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i upisninu ili naknadu za molbe.
Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti provedena.

Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
 

Svrha uplate   Poziv na broj
Participacija u troškovima studija - preddiplomski studij 503621-106-O I B studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij  503627-106-O I B studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij  503624-106-O I B studenta

Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci i tek tada se može slati e-mail za potvrdu upisa.

KONTROLA UPISA - VAŽNO 

 

Molimo studente da 2 radna dana od poslanog maila o upisu provjere da li je upis završen u cijelosti (provjeru treba izvršiti u ISVU sustavu) i izvrše kontrolu upisanih predmeta, te o eventualnim nepravilnostima obavijeste Ured za studente. 

 

NAPOMENE:

* Studenti koji upisuju izborni predmet iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka trebaju u e-mailu kojim potvrđuju upis navesti predmete u formi:
    Predmeti s drugog studijskog programa:
    Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi
    Npr. 60247 Ornitologija, diplomski studij Ekologija i zaštita prirode
za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3).


*Studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali barem jedan izborni predmet iz više godine sa svog studija STUDOMAT neće ponuditi upis predmeta iz iste izborne grupe (sadašnje više, a buduće tekuće nastavne godine), jer sustav smatra da je ta izborna grupa zadovoljena.
Upute za upis:
1. Upišite što možete preko studomata, makar samo godinu
2. ISVU koordinatorici Mariji Kozina na e-mail marija.kozina@biol.pmf.hr  (predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime) pošaljite popis predmeta koje želite upisati u formi:              
Predmeti s mog studijskog programa:
Šifra i naziv predmeta… Npr.   60247 Ornitologija
Predmeti s drugih studijskih programa:
Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi
3. Obaviti postupak naveden na početku uputa

*Studentima koji su akad. god. 2019./20. upisali 1. godinu preddiplomskog studija Znanosti o okolišu i nisu zadovoljili kvotu izbornih kolegija sustav će nuditi izborne kolegije 1. godine studija. Studentima 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički sustav će nuditi izborne kolegije nižih godina studija (ukoliko kvote nisu u potpunosti zadovoljene).
Upute za upis:
1. Upišite što možete preko studomata,
2. ISVU koordinatorici Mariji Kozina na e-mail marija.kozina@biol.pmf.hr  (predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime) pošaljite popis predmeta koje želite „obrisati“ u formi:              
Predmeti koje želim obrisati :
Šifra i naziv predmeta… Npr.    60247 Ornitologija            
3. Obavite postupak naveden na početku uputa

Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena. Obavijest o tome dobit će mailom.

Nakon upisa u novu akademsku godinu nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodnu godinu/semestar.
 
Molimo da upis obavite u navedenom roku. Molba za naknadni upis akademske godine plaća se 400,00kn
 

*Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog nepolaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomski i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.