Upisi u zimski semestar akademske godine 2021./2022. - ONLINE

 Upisi studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranog studija provodit će se od 20. rujna do 3. listopada 2021. godine.

  Student upis obavlja putem Studomata.

 Popis izbornih predmeta s ograničenjem upisa i izbornih predmeta koji se neće održavati u zimskom semestru ak. g. 2021./2022. (pdf)

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

 Provjeriti jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika). Upis se NE provodi dok ne budu upisane SVE ocjene.

 Vratiti sve knjige u knjižnicu.

 Podmiriti sve financijske obveze za prethodnu akademsku godinu prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu.

Nakon obavljenog upisa putem Studomata svi studenti uplaćuju iznos od 130,00 kn za troškove upisa te šalju potvrdu upisa elektroničkom poštom na: upisi.referada@biol.pmf.hr

U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime.

Potvrdu o izvršenoj uplati poslati kao privitak/attach.

 Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 
Poziv na broj: 604070-106-OIB studenta
Iznos: 130,00kn
Opis plaćanja: troškovi upisa

 Studenti koji će plaćati participaciju u troškovima studiranja u ak. god. 2021./2022.


Zbog automatiziranog prijenosa podataka o uplatama u ISVU, važno je pridržavati se navedenog redoslijeda:
 Obaviti upis godine na Studomatu
 Uplatiti participaciju koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregledu školarina. U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju u troškovima studija (troškove upisa ili naknadu za molbu treba uplatiti zasebno).
Kako bi uplata bila provedena NUŽNO JE UPISATI TOČAN POZIV NA BROJ.

 Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Opis plaćanja Poziv na broj
Participacija u troškovima studija - preddiplomski studij 503621-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij  503627-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij

 503624-106-OiB studenta


 Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci i tek tada se može slati e-mail za potvrdu upisa.

NAPOMENE
 

 Za upis tzv. Apsolventskog semestra studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i za studente integriranog studija koji studiraju najdulje pet godina a koji su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, trebaju zbog oslobađanja plaćanja participacije podnijeti molbu za tzv. aps. sem. (bez uplate).  
Studenti u ovom slučaju upisuju godinu putem studomata i odabiru plaćanje školarine u jednoj rati.

Molba za upis tzv.Apsolventskog semestra šalje se u prilogu maila kojim se  potvrđuje upis.

 Studenti koji upisuju izborni predmet iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka trebaju u e-mailu kojim potvrđuju upis navesti predmete u formi:
 Predmeti s drugog studijskog programa:
 Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi
 Npr. 60247 Ornitologija, diplomski studij Ekologija i zaštita prirode
 za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3).


 Studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali barem jedan izborni predmet iz više godine sa svog studija STUDOMAT neće ponuditi upis predmeta iz iste izborne grupe (sadašnje više, a buduće tekuće nastavne godine), jer sustav smatra da je ta izborna grupa zadovoljena.

 UPUTE ZA UPIS:
 Upišite što možete preko studomata, makar samo godinu
 za potvrdu upisa na e-mail upisi.referada@biol.pmf.hr (predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime) pošaljite popis predmeta koje želite upisati u formi:              
 Predmeti s mog studijskog programa:
 Šifra i naziv predmeta… Npr. 60247 Ornitologija
 Predmeti s drugih studijskih programa:
 Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi
 Obaviti postupak naveden na početku uputa


 Studentima 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički sustav će nuditi izborne kolegije nižih godina studija (ukoliko kvote izbornih kolegija nisu u potpunosti zadovoljene).

 UPUTE ZA UPIS:
 Upišite što možete preko studomata,
 za potvrdu upisa na e-mail upisi.referada@biol.pmf.hr (predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime) pošaljite popis predmeta koje želite „obrisati“ u formi:              
Predmeti koje želim obrisati :
Šifra i naziv predmeta… Npr. 60247 Ornitologija            
 Obavite postupak naveden na početku uputa

 

 Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.

 Obavijest o tome dobit će mailom.

 Nakon upisa u novu akademsku godinu nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodnu godinu/semestar.

 Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.
 

  Molba se plaća 400,00 kn.

KONTROLA UPISA - VAŽNO 

Molimo studente da 2 radna dana od poslanog maila o upisu provjere da li je upis završen u cijelosti (provjeru treba izvršiti u ISVU sustavu) i izvrše kontrolu upisanih predmeta, te o eventualnim nepravilnostima obavijeste Ured za studente. 

*Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog nepolaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomski i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.

ROKOVI ZA PREDAJU MOLBI

 Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta i molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) s potvrdom o uplati dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr  zaključno do četvrtka, 30. rujna 2021. godine do 14 sati.

 Važno – jedan kolegij – jedna molba + uplata

 Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.


 PODACI ZA UPLATU:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta
 Iznos: 100,00 kn


 Molbe (obrazac dostupan na webu) za mirovanje studentskih obveza za akademsku godinu 2020./2021. predaju se zaključno do petka, 17. rujna 2021. godine na mail referade: referada@biol.pmf.hr
Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.
Uz molbu (obrazac dostupan na webu) potrebno je priložiti i medicinsku ili neku drugu dokumentaciju te izvršiti uplatu u iznos od 100,00 kn.

 PODACI ZA UPLATU:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: Reguliranje statusa mirovanja studentskih obveza