AAI@Edu.Hr prijava
Ured za doktorski studij
OSTALI
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
Marija Bićanić +385(0)1 4877 714 145 e-mail  
Marina Bošković-Vrbos +385(0)1 4877 714 145 e-mail  
Uredovno vrijeme

Od srijede do petka:10:00-13:00h

E-mail:pdsbiol@biol.pmf.hr

Žiro račun PMF-a: IBAN: HR5823600001101522208
 
Poziv na broj :

403500106 (za školarinu poslijediplomskog studija)

604100106 (potvrdnice-20 kn, prijepis ocjena-20 kn, zamolbe-20kn) (ispisi sa studija 250 kn)

model 00

šifra opisa plaćanja 88

 

Prijavnice za polaganje ispita na poslijediplomskom doktorskom studiju moraju se ovjeriti u Uredu za poslijediplomski studij Biologije, Rooseveltov trg 6, Zagreb. Studenti ispite dogovaraju s profesorom, koji nakon ispita ocjenjenu prijavnicu trebaju dostaviti poštom natrag u Ured za poslijediplomski studij Biologije, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Prijavnice za poslijediplomski studij kupuju se u Narodnim novinama.

VANJSKI STUDENTI

Studenti drugih doktorskih studija koji žele upisati kolegije s doktorskog studija Biologije trebaju donijeti odobrenje matičnog doktorskog studija te napisati zamolbu doktorskom studiju Biologije. Zamolbe se primaju do 30. studenog tekuće školske godine. Prijavnice za ispite iz spomenutih kolegija ovjerava referada doktorskog studija Biologije. Nakon položenog ispita, nastavnik dostavlja prijavnicu na uvid u referadu doktorskog studija Biologije, a nakon toga se prijavnica šalje u referadu matičnog studija. O ECTS bodovima ostvarenim putem položenih kolegija pri doktorskom studiju Biologije odlučuju matični doktorski studiji.


VAŽAN PODSJETNIK!
 Reguliranje statusa na doktorskom studiju: Članak 8, točka (11) Pravilnika: Student je dužan svake akademske godine regulirati svoj status bilo da se radi o ponovnom upisu iste ili upisu u višu godinu
Iz  natječaja:„Student koji ne upiše sljedeću godinu studija u skladu sa studijskim programom, ili ne regulira svoj status na Fakultetu na način i u skladu s posebnim odlukama, gubi status studenta. „

Molimo Vas da se pridržavate odredbi, te na vrijeme rješavate Vaše obaveze!

 

Raspored sjednica Vijeća Biološkog odsjeka u akad. godini 2013./2014.

01. REDOVITA SJEDNICA 09.10.2013

02. REDOVITA SJEDNICA 13.11.2013

03. REDOVITA SJEDNICA 04.12.2013

04. REDOVITA SJEDNICA 15.01.2014

05. REDOVITA SJEDNICA 12.02.2014

06. REDOVITA SJEDNICA 12.03.2014

07. REDOVITA SJEDNICA 10.04.2014

08. REDOVITA SJEDNICA 14.05.2014

09. REDOVITA SJEDNICA 11.06.2014

10. REDOVITA SJEDNICA 02.07.2014

11. REDOVITA SJEDNICA 10.09.2014