https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
22.05.2015. u 14:28
Uređeno: 22.05.2015. u 14:32

VEDRANA VIČIĆ BOČKOR
Naslov: Molekularna organizacija, epigenetički status i transkripcijska aktivnost 18S-5.8S-26S rDNA lokusa vrste Quercus robur

Ponedjeljak, 8. lipnja 2015. godine u 14,00 sati u Predavaonici 008, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Doc. dr. sc. Nataša Bauer, PMF  Zagreb
Prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, IRB Zagreb PMF Zagreb
Prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, PMF Zagreb
Zamjena: Doc. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF Zagreb

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, PMF Zagreb

Marija Bićanić