https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
16.09.2014. u 10:24
Uređeno: 18.09.2014. u 13:19

JUDITA GRZUNOV LETINIĆ

Naslov: Biološki markeri učinaka toksičnih metala u dojilja na području Zadarske županije

Mentor 1: Izv. Prof. dr. sc. Marijana Matek Sarić, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru

Mentor 2: Dr. sc. Martina Piasek, znan. savj., Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Zagreb


Petak, 26. rujna 2014. godine u 14,30 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Jasna Jurasović, znan. savj., IMI Zagreb
Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, PMF Zagreb
Dr. sc. Vilena Kašuba, znan. savj., IMI Zagreb
Zamjena: Dr. sc. Alica Pizent, znan. savj., IMI Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]