https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
29.10.2014. u 15:01
Uređeno: 29.10.2014. u 15:06

MAJA ANTUNOVIĆ

Naslov: Uloga proteina FADD u regulaciji stanične smrti

Ponedjeljak, 10. studenoga 2014. godine u 13,30 sati u predavaoni Geologije, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF Zagreb
Dr. sc. Maja Osmak, znan. savj., IRB Zagreb
Prof. dr. sc. Verica Garaj-Vrhovac, IMI Zagreb, PMF Zagreb
Zamjena: Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin, PMF Zagreb

Mentor: Doc. dr. sc. Inga Marijanović, PMF Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]

29.10.2014. u 13:33
Uređeno: 29.10.2014. u 13:33

GORANA TRGO
Naslov: Uloga asimetričnog dimetilarginina (ADMA) u oksidativnom oštećenju gušterače tijekom akutne upale

Ponedjeljak, 17. studenoga 2014. godine u 11,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Marijana Popović Hadžija, viša znan. sur., IRB Zagreb
Doc. dr. sc. Zoran Tadić, PMF Zagreb
Prof. dr. sc. Miljenko Solter, MF Zagreb, KBC „Sestre Milosrdnice“
Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Irena Pintarić, MF Split

Mentor 1: Izv. prof. dr. sc. Maja Radman, MF Split
Mentor 2: Dr. sc. Marijana  Vučić Lovrenčić, znan. savj., KB Merkur Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]

28.10.2014. u 14:07

MLADEN JERGOVIĆ

Naslov: Duljina telomera i imunoreaktivnost u posttraumatskom stresnom poremećaju

Utorak, 11. studenoga 2014. godine u 11,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Ivica Rubelj, viši znan. sur., IRB Zagreb
Dr. sc. Neda Slade, viša zna. sur., IRB Zagreb
Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF Zagreb
Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF Zagreb

Mentor 1: Dr. sc. Anđelko Vidović, znan. sur., KB Dubrava Zagreb
Mentor 2: Dr. sc. Krešo Bendelja, viši znan. sur., Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji,  Sveučilište u Zagrebu

Marija Bićanić
[ Više... ]

28.10.2014. u 13:12

SANIA KUZMAC

Naslov: Utjecaj potaknute hematopoeze na diferencijaciju i aktivnost mišjih osteoklasta

Petak, 7. studenoga 2014. godine u 12,00 sati u Biblioteci ZAF Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Tatjana Bordukalo Nikšić, znan. sur., MF Zagreb
Doc. dr. sc. Zoran Tadić, PMF Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Danka Grčević, MF Zagreb
Zamjena: Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF Zagreb

Mentor: Prof. dr. sc. Vedran Katavić, MF Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]

21.10.2014. u 09:17

ANTONIA PULJIĆ

Naslov: Utjecaj poremećene središnje homeostaze monoamina na metabolizam lipida, aktivnost  monoaminooksidaze tipa B i koncentraciju serotonina u trombocitima

Petak, 31. listopada 2014. godine u 13,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Dorotea Muck Šeler, znan. savj., IRB Zagreb
Prof. dr. sc. Vlado Jukić, MF Zagreb, Klinika za psihijatriju Vrapče
Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, PMF Zagreb
Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF Zagreb

Mentor 1: Doc. dr. sc. Darko Marčinko, MF Zagreb, Klinika za psihijatriju KBC Zagreb
Mentor 2: Izv. prof. dr. sc. Nela Pivac, IRB Zagreb, Sveučilište u Osijeku

Marija Bićanić
[ Više... ]

17.10.2014. u 15:35
Uređeno: 22.10.2014. u 09:05

NIVES RAJEVIĆ

Naslov: Identifikacija endosimbiotskih odnosa hidre i alge primjenom metoda molekularne filogenije

Petak, 31. listopada 2014. godine u 13,00 sati u Biblioteci Botaničkog zavoda, Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6/3, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Zlatko Liber, PMF Zagreb
Doc. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, PMF Zagreb
Dr. sc. Nevenka Kopjar, znan. savj., IMI Zagreb
Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, PMF Zagreb

Mentor 1: Doc. dr. sc. Damjan Franjević, PMF Zagreb
Mentor 2: Izv. prof. dr. sc. Goran Kovačević, PMF Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]