https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
20.01.2015. u 08:51

DRAŽAN BUTORAC

Naslov: Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice
 

Četvrtak, 5. veljače 2015. godine u 12,00 sati u Predavaonici BO2 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

Izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF Zagreb
Prof. dr. sc. Lada Rumora, FBF Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Damir Eljuga, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb
Zamjena: Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, PMF Zagreb

Mentor 1: Dr. sc. Marija Grdić Rajković, znan. sur., FBF Zagreb
Mentor 2: Doc. dr. sc. Krunoslav Kuna, KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb, Stomatološki fakultet Zagreb

 

Marija Bićanić

15.01.2015. u 09:17

JELENA PLAVEC

Naslov: Molecular epidemiology of grapevine phytoplasma pathosystems: multilocus sequence typing approach

(Multigenska tipizacija i molekularna epidemiologija fitoplazmoza vinove loze)

Petak, 23. siječnja 2015. godine u 13,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Dijana Škorić, PMF Zagreb
Prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, PMF Zagreb
Dr. sc. Marina Dermastia, znan. savj., National Institute  of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, Ljubljana, Slovenija
Zamjena: Dušica Vujaklija, viši znan. sur., IRB Zagreb

Mentor 1: Doc. dr. sc. Martina Šeruga Musić, PMF Zagreb
Mentor 2: Dr. sc. Xavier Foissac, zaslužni znanstvenik, INRA, France

Marija Bićanić

13.01.2015. u 14:51
Uređeno: 14.01.2015. u 11:22

JOSIP MADUNIĆ

Naslov: Regulacija sustava urokinaznoga plazminogenskoga aktivatora u tumorskim stanicama

Petak, 23. siječnja 2015. godine u 15,00 sati u Prostorijama seminara ZMB Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Doc. dr. sc. Inga Marijanović, PMF Zagreb
Dr. sc. Maja Osmak, znan. savj., IRB Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Mariastefania Antica, IRB Zagreb, PMF Zagreb
Zamjena: Doc. dr. sc. Petra Korać, PMF Zagreb

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, PMF Zagreb

Marija Bićanić