https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
jučer u 14:02

JASNA BACALJA

Naslov: Uloga limfocita CD4+Foxp3+ i CD4+Th17+ u graničnom akutnom celularnom odbacivanju bubrežnih transplantata

Petak, 20. ožujka 2015. godine u 11,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Izv. prof. dr. sc.  Mladen Knotek, MF Zagreb, KB Merkur
Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin, PMF Zagreb
Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF Zagreb
Zamjena: Doc. dr. sc. Marijana Čorić, MF Zagreb, KBC Zagreb

Mentor: Prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović, MF Zagreb, KB Dubrava

Marija Bićanić

20.02.2015. u 09:24

MARINA MIKLENIĆ

Naslov: Rekombinogenost palindroma i kvazipalindroma u genomu kvasca Saccharomyces cerevisiae

Srijeda, 4. ožujka 2015. godine u 10,00 sati u Predavaoni BO2 Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, PBF Zagreb
Prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, PMF Zagreb
Dr. sc. Ksenija Zahradka, viša znan. sur., IRB Zagreb
Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Renata Teparić, PBF Zagreb

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec, PBF Zagreb

Marija Bićanić

16.02.2015. u 13:06

JELENA ŠARAC

Naslov: Paternal genetic heritage of Croatia in the European context – Y chromosome analysis of the population of Croatian mainland and islands

/Očinsko genetičko nasljeđe Hrvatske u širem europskom kontekstu – analiza kromosoma Y stanovnika hrvatskog kopna i otoka/

Petak, 6. ožujka 2015. godine u 12,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Marijana Peričić Salihović, znan. savj., Institut za antropologiju, Zagreb
Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica, PMF Zagreb
Prof. dr. sc. Branka Janićijević, Filozofski fakultet Zagreb, Institut za antropologiju, Zagreb
Zamjena: Prof. dr. sc. Mirjana Kalafatić, PMF Zagreb

Mentor 1: Akademik Pavao Rudan, HAZU Zagreb
Mentor 2: Siiri Rootsi, znan. savj., University of Tartu and Estonian

Marija Bićanić