https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
jučer u 14:24
Uređeno: jučer u 15:08

KRISTINA GOTOVAC

Naslov: Molekularni učinci proteina alfa sinukleina u jezgri: vezanje na molekulu DNA i regulacija transkripcije

Srijedu, 10. prosinca 2014. godine u 14,00 sati u Predavaonici P1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, PMF Zagreb
Dr. sc. Sanja Kapitanović, znan. savj., IRB Zagreb
Dr. sc. Nevenka Meštrović , znan. sur., IRB Zagreb
Zamjena: Dr. sc. Nela Pivac, znan. savj., IRB Zagreb

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, KBC Zagreb, MF Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]

19.11.2014. u 13:01

MARTINA PAUK

Naslov: Mehanizmi regulacije koštanih morfogenetskih proteina putem željeza u tkivima i plazmi
 

Četvrtak, 4. prosinca 2014. godine u 13,00 sati u predavaonici P1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Lovorka Grgurević, MF Zagreb
Doc. dr. sc. Donatella Verbanac, MF Zagreb
Doc. dr. sc. Inga Marijanović, PMF Zagreb
Zamjena: Dr. sc. Tatjana Bordukalo Nikšić, znan. sur., MF Zagreb

Mentor: Akademik Slobodan Vukičević, MF Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]

19.11.2014. u 09:06

ROKO MARTINIĆ

Naslov: Biološki učinci D-izomera met-encefalina u eksperimentalnom modelu kemijskog oštećenja jetre miša paracetamolom

Petak, 28. studenoga 2014. godine u 10,00 sati u Biblioteci BZ Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Mirko Hadžija, znan. sav., IRB Zagreb
Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin, PMF Zagreb
Dr. sc. Ranko Stojković, znan. savj.,IRB Zagreb
Zamjena: Dr. sc. Paško Konjevoda, znan. sur., IRB Zagreb

Mentor: Dr. sc. Nikola Štambuk, znan. savj., IRB Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]

18.11.2014. u 09:33

TINA CATELA IVKOVIĆ

Naslov: Uloga izoformi ciklooksigenaza u tumorigenezi sporadičnoga karcinoma debeloga crijeva

Petak, 28. studenoga 2014. godine u 14,30 sati u Predavaoni A1 Kemijskog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF Zagreb
Dr. sc. Marijana Popović-Hadžija, viša znan. sur., IRB Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Maja Sirotković-Skerlev, MF Zagreb
Zamjena: Doc. dr. sc. Gorana Aralica, MF Zagreb

Mentor: Dr. sc. Sanja Kapitanović, znan. savj., IRB Zagreb

Marija Bićanić
[ Više... ]