Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
ADRIANA PLANINIĆ – OBRANA DOKTORSKOG RADA Naslov: Faunistička i ekološka karakterizacija zajednica mikroskopskih rakova (Copepoda i Cladocera) u jezerskim i izvorskim staništima donjeg toka rijeke Neretve Petak, 6. listopada 2017. godine u 13,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb   Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu: Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner, PMF Zagreb Izv. prof. dr. sc. Maria Špoljar, PMF Zagreb Prof. dr. sc. Tomislav Treer, Agronomski fakultet Zagreb Zamjena: Prof. dr. sc. Davor Lučić, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku Mentor 1: Izv. prof. dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru Mentor 2: Prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, PMF Zagreb
ANA MERKLER – OBRANA DOKTORSKOG RADA Naslov: Genske mutacije u nasljednim demijelinizirajućim polineuropatijama Charcot-Marie-Tooth tipa 1 u stanovništva Republike Hrvatske Ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u 14,30 sati u Vijećnici  Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu: Izv. prof. dr. sc. Nada Božina, MF Zagreb Prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, PMF Zagreb Doc. dr. sc. Inga Marijanović, PMF Zagreb Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Srđana Telarović, MF Zagreb Mentor: Prof. dr. sc. Jadranka Sertić, Medicinski fakultet Zagreb
LJUBICA VAZDAR – OBRANA DOKTORSKOG RADA Naslov: Utjecaj polimorfizma gena HER-2/neu na kardiotoksičnost uzrokovanu monoklonskim protutijelom trastuzumabom Utorak, 26. rujna 2017. godine u 14,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb   Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu: Dr. sc. Sonja Levanat, znan. savj., IRB Zagreb, naslovna redovita profesorica Odjela za Biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijek Izv. prof. dr. sc. Ana Galov, PMF Zagreb Doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zamjena: Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF Zagreb Mentor: Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pintarić, Stomatološki fakultet Zagreb
VALENTINA BORAK MARTAN – OBRANA DOKTORSKOG RADA Naslov: Utjecaj urbano-ruralnoga gradijenta grada Varaždina na floru i zastupljenost invazivnih biljaka Ponedjeljak, 25. rujna 2017. godine u 10,30 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu: Prof. dr. sc. Božena Mitić, PMF Zagreb Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner, PMF Zagreb Izv. prof. dr. sc. Željko Škvorc, Šumarski fakultet Zagreb Zamjena: Doc. dr. sc. Sandro Bogdanović, Agronomski fakultet Zagreb   Mentor: Doc. dr. sc. Renata Šoštarić, PMF Zagreb  
Naslov: Modeli rasprostranjenosti i ekološke značajke dugoušana (rod Plecotus ; Chiroptera, Mammalia) u Hrvatskoj Utorak, 26. rujna 2017. godine u 11,00 sati u predavaonici BO 5, Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu: Izv. prof. dr. sc. Davor Zanella, PMF Zagreb Izv. prof. dr. sc. Antun Alegro, PMF Zagreb Doc. dr. sc. Alma Mikuška, Odjel za biologiju Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek Zamjena: prof. emeritus dr. sc. Đuro Huber, Veterinarski fakultet Zagreb   Mentor: Doc. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet Zagreb