https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
28.04.2016. u 13:32

MAJA KESIĆ

Naslov: Neurokemijski, molekularni i bihevioralni odgovor na farmakološku aktivaciju serotoninskoga sustava u štakora s promijenjenom homeostazom serotonina

Srijeda, 11. svibnja 2016. godine u 11,00 sati u predavaonici P2 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Tatjana Bordukalo Nikšić, znan. sur., MF Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Dubravka Hranilović, PMF Zagreb
Izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić, MF Zagreb
Zamjena:Doc. dr. sc. Zoran Tadić, PMF Zagreb

Mentor 1: Dr. sc. Lipa Čičin-Šain, znan. savj., IRB Zagreb
Mentor 2: Dr. sc. Jasminka Štefulj, viša znan. sur., IRB Zagreb

Marina Bošković-Vrbos

14.04.2016. u 13:24

MARKO GERIĆ

Naslov: Citogenetički i oksidativni status ispitanika s oboljenjima štitne žlijezde

Srijeda, 4. svibnja 2016. godine u 12,30 sati u predavaonici P2 Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, Zagreb

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Doc. dr. sc. Ivana Ivančić Baće, PMF Zagreb
Dr. sc. Marija Pastorčić Grgić, znan. sur., Klinika za tumore Zagreb
Prof. dr. sc. Sonja Levanat, IRB Zagreb, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Zamjena: Izv. prof. dr. sc. Domagoj Đikić, PMF Zagreb

Mentor 1: Prof. dr. sc. Verica Garaj Vrhovac, IMI Zagreb, PMF Zagreb
Mentor 2: Prof. dr. sc. Božena Šarčević, KBC "Sestre milosrdnice", MF Zagreb

Marina Bošković-Vrbos