Opcije pristupačnosti Pristupačnost
mr. sc. DAVOR SVOBODA
Naslov: Vrednovanje specifične imunizacije i kompetitivne ekskluzije u preventivi i kontroli infekcija odbijene prasadi enterotoksigenim sojevima bakterije Echerichia coli
 
Petak 29. lipnja 2012. godine u 10,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb
 
Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:
Dr. sc. Beata Halassy, viša znan. sur., IZ Zagreb
Prof. dr. sc. Maja Popović, VF Zagreb
Prof. dr. sc. Jasna Hrenović, PMF Zagreb
Zamjena: Prof. dr. sc. Ivica Valpotić, profesor u mirovini (mentor)
U svinjogojskoj proizvodnji, veliki i tvrdokorni problempredstavljajugubici među sisajućom, a napose odbijenom prasadi, uzrokovani infekcijamanajčešćeF4ac+ i/ili F18ac+enterotoksigenimsojevimabakterijeEscherichiacoli(ETEC). U stresinim uvjetima intenzivnog uzgoja, koji nastupaju u prvih nekolko dana (najčešće između 3. i 7. dana života) po prasenjuiliodmahnakonodbiću (najčešćeizmeđu 21. i 28. dana života) ipredstavljajuokidač zainvaziju imunosno nezrele i nekompetentne mlade prasadi, ETECsojevi se nagloivišestrukoumnažajuinaseljavaju sluznicu tankoga crijeva, stvarajući i do10 putaviše bakterijskih stanicaodukupnogbrojastanicatijeladomaćina. S pomoću F4ac i/ili F18ac fimbrijskih adhezina vežu se na specifične receptore na enterocitima, luče enterotoksine, koji izazivaju oštećenja crijevnog epitela, poremetnje u apsorpcijskoj i sekrecijskoj funkciji sluznice, s posljedičnm diarejom, dehidracijom i acidozom, kao u slučaju kolidiareje (KD), ili pak izazivaju lokalne edeme, sustavnu toksemijom i upalne lezije na mozgu, kao u slučaju enterotoksemije (KE) odbijene prasadi, s posljedičnim gubitkom tjelesne mase i/ili uginućem kao ishodima ovih bolesnih stanja.Unatoč središnjoj ulozi ETEC sojeva u etiopatogenezi KD/KE odbijene prasadi, tim bolestima predisponiraju, osim nasljednih činitelja (recesivni homozigoti imaju receptore za fimbrijske adhezine) i imunosni činitelji (prasad stječe adultnu imunosnu kompetenciju između 7. i 9. tjedna života), koji zbog funkcionalne nezrelosti sustavne i lokalne (crijevne) imunosti proizvode tolerogene, a ne zaštitne imunosne odgovore na intraluminalne antigene. U ovoj smo disertacijeistraživali učinkovitost specifične imunizacije odbijene prasadi pokusnom dvovaljanomF4ac+ i F18ac+ne-ETECvakcinom (VAK; soj 2407, odnosno 2143), primjenjenom peroralno na dan odbića (10x1010 CFU/60 ml TSB), odnosno 28. dana života, kao i nespecifične imunizacije pripravkom manan oligosaharida (MOS; dodavanog 0,2% u hrani od 28. do 63. dana života) i kombinacijom VAK + MOS u preventivi/kontroli prirodnih infekcija odbijene prasadi homolognim ETEC sojevima, kao i u kompetitivnoj ekskluziji uzročnika KD/KE (koji s MOS kompetiraju za enterocitne receptore), te vrednovali njihovu imunoprofilaktičku djelotvornost temeljem proizvodnih, imunosnih i zdravstvenih pokazateljakroz 5 tjedanaododbića.
Autor: admin
Popis obavijesti