https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
25.05.2015. u 10:45
Uređeno: 25.05.2015. u 10:45

Ispitni rokovi iz metodologije istr. rada:

29.06.2015 BO2

13.07.2015 BO3, oba u 1o h

Dunja Leljak-Levanic
 

Marija Bićanić

13.05.2015. u 14:44
Uređeno: 13.05.2015. u 14:45

Voditelj: doc. dr. sc. Alenka Gagro, dr. med., znanstveni savjetnikSuradnici u nastavi: dr. sc. Jakov Ajduk, dr.med., dr. sc. Alma-Martina Cepika
Početak nastave: 15 h
Mjesto održavanja nastave: Klinika za dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16, 10000 Zagreb

datum, vrsta nastave
vrijeme

1.6.2015.predavanje

Definicija imunoregulacije, imunotolerancije (periferne i centralne) i imunosupresije.
Vrste regulacijskih stanica.

2.6.2015.predavanje

Biljezi regulacijskih stanica.
Uloga limfocita Th3, Tr1, Th17, Th22 i Th9 –limfocita u uspostavi imunotolerancije.

3.6.2015. predavanje

Animalni modeli za istraživanje mehanizama imunoregulacije. Primjeri poremećaja imunoregulacije u ljudskim bolestima.

4.6.2015.Nema nastave (Tijelovo)

5.6.2015. vježba

Određivanje regulacijskih T-limfocita i imunoregulacijskih citokina (IL-10 i TGF-beta) protočnim citometrom metodom višestrukog obilježavanja.
Testovi za određivanje funkcije T-limfocita.

8.6.2015. seminar

Uspostava imunotolerancije na alergene. 
Mogućnosti stanične terapije regulacijskim T-limfocitima.

Test: datum će biti dogovoren sa studentima 8.6.2015.

Marija Bićanić