Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Kemoprevencija i bioterapija tumora održavati će se od 7.06 do 9.06. 2017. od 16-20 h u BO - BIBL ZAF (biblioteka Zavoda za animalnu fiziologiju) Rooseveltov trg 6, Zagreb, Nada Oršolić (norsolic@yahoo.com)  
Integrativna fiziologija se održava 25 - 28.4. od 13 - 15 sati u knjiznici Zavoda za animalnu fiziologiju, Rooseveltov trg 6, Zagreb, ztadic@biol.pmf.hr
Regulatorni mehanizmi u transkripciji održavati će predavanja od ponedeljka 4 do petka 8, rujna 2017. Nastava ce se odrzat u seminarsku sobu, I kat, V krilo IRBa u 15 sati. Marija-Mary Sopta Marija-Mary.Sopta@irb.hr Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, 10000 Zagreb
Imunobiologija stresa održavati će se od 8.5.17. do 11.5.17.
Biologija tumorskih stanica održavati će se u navedenom tjednu (22-26 svibnja 2017.) od 15-18 sati u Seminaru Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Boškovic, 5. krilo prvi kat. Maja Herak Bosnar, Neda Slade ( slade@irb.hr ; mherak@irb.hr )
Predavanja iz kolegija Invazivne vrste slatkovodnih beskralješnjaka za studente druge godine doktorskog studija održati će se u četvrtak, 27. 04.2017. s početkom u 9.00 sati. Jasna Lajtner i Ivana Maguire imaguire@biol.pmf.hr ; jasna.lajtner@biol.pmf.hr
Javljamo da ćemo s nastavom iz kolegija Molekularna evolucija započeti 07.03.2017. u 14 h u seminaru Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković (Bijenička 54, 5. krilo, soba 201). Branka Bruvo Mađarić Branka.Bruvo.Madjaric@irb.hr
Želimo vas obavijestiti da će se predavanja iz kolegija " Mutageni i antimutageni" ( Garaj-Vrhovac, N.Oršolić) održati  5. i 6. lipnja 2017 . u terminu od 16 - 19h., na Biološkom odsjeku PMF-a, Rooseveltov trg 6, ( BO1). Kolegij uključuje i izradu seminarskih radova na ponuđene teme (na predavanjima) koje će studenti morati održati ispred predavača i ostalih studenata na kolegiju. Predložit će se 4 teme (dvije po predavaču).  Seminar se mora priložiti i u pisanom obliku (max. 15-20 str), a održat će se 26. lipnja 2017 .godine. Ukupna ocjena kolegija sastoji se od: a) završnog ispita: 80% b) seminar (posebno se ocjenjuju pismeni dio i prezentacija): 20%
Termin održavanja nastave iz kolegija „ Metodologija znanstveno-istraživačkog rada “ je od 24. 04. 2017. do 29. 04. 2017. svaki dan s početkom u 15 h. Mjesto održavanja za ponedjeljak i utorak je Vijećnica , Biološki odsjek PMF-a, Rooseveltov trg 6, dok će narednih dana nastava biti u Računalnom praktikumu Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a. Prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić dunja@zg.biol.pmf.hr
Nastava "Molekularna podloga poremećaja ponašanja"  održati će se od 24. – 28. travnja s početkom u 15 sati, u biblioteci i laboratoriju Zavoda za animalnu fiziologiju.  Dubravka Hranilović < dubravka.hranilovic@biol.pmf.hr >
Odgovor stanica na genotoksične agense Predavanja će se održati u rujnu 2017. godine. Točan datum će se znati tijekom sljedeće godine. Anamaria Brozovic, Anamaria.Brozovic@irb.hr  
Nastavu iz predmeta Antropologija – Biološka raznolikost čovjeka održali bismo u tjednu od 20.-24. ožujka 2017. u Institutu za antropologiju. Molimo da se kolege studenti jave tjedan dana ranije na e-mail   nina@inantro.hr zbog točnog dogovora o terminima. Nina Smolej Narančić
Planirani termin održavanja nastave iz kolegija Eksperimentalna i molekularna neurofarmakologija na 2. godini doktorskog studija Biologije je:   Ponedjeljak 13.03.- petak 17.03. 2017. od 16.30-18.30 h na Institutu Ruđer Boskovic Bijenicka cesta 54, Baraka 2, soba 20, Dubravka Švob Štrac