https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
19.04.2016. u 08:53

Danijela Gumhalter (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar I, pod naslovom:  „Razvoj hidrofobije u ličinačkom stadiju, metamorfoza i emergencija imaga vodenih leptira“, pred povjerenstvom:  doc. dr. sc. Anamaria Štambuk i doc. dr. sc. Damjan Franjević, dana 26.04.2016. u 10:00h u Biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju (BO-BIBL ZAF), Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Marina Bošković-Vrbos