https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
24.11.2014. u 13:44

DAVOR ŠTIMAC, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: „Povezanost oštećenja plazma membrane i molekule DNA spermija na ishod postupka izvantjelesne oplodnje“, pred povjerenstvom: prof.dr.sc. Gordana Lacković-Venturin, dr.sc. Patrik Stanić, doc.dr.sc. Petra Korać, te potencijalnim mentorima: dr.sc.Sanja Vujisić Živković,viša znan.sur. i prof.dr.sc. Mirjana Pavlica, dana 8.prosinca 2014. godine  u 13 sati u Biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6.

 

Marija Bićanić