Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
ANA BOKULIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij Biologije) održat će seminar II, pod naslovom: Izolacija i karakterizacija MDCK stanica divljeg tipa s niskom izraženošću endogenog mdr1 gena za korištenje u pokusima permeabilnosti, pred povjerenstvom:  izv. prof. dr. sc. Domagoj Đikić, doc. dr. sc. Donatella Verbanac, znan. stavjetnica i dr. sc. Martina Bosnar, viša znan. sur., te potencijalnom mentoricom dr. sc. Astrid Milić, znan. sur., dana 31.08.2017. u 11 sati, u dvorani BO-Vijećnica Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta-, Rooseveltov trg 6.