https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti

Jelena Fressl, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Utjecaj submerznih makrofita i predacije riba na strukturu zooplanktona plitkih eutrofnih jezera, pred povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Ivančica Tjernej, izv. prof. dr. sc. Antun Alegro i doc. dr. sc. Tea Tomljanović te potencijalnim mentorom izv. prof. dr. sc. Maria Špoljar, dana 28. listopada 2014. u 8.30 h, u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Marija Bićanić