Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
Antonija Brozović Krijan (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar I pod naslovom:  „Utjecaj GMO-a na zdravlje čovjeka", pred povjerenstvom:  prof.Višnja Besendorfer i prof. Biljana Balen, dana 29.06.2016. u 9,30 h, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a/1, Zagreb.
GRGUR PLESLIĆ (Poslijediplomski doktorski studij biologije) održat će Seminar 1, pod naslovom: Utjecaj marikulture na okoliš, pred povjerenstvom: izv. prof. dr.sc . Perica Mustafić i izv. prof. dr.sc . Davor Zanella, dana 1.7.2016. u 11:00 sati, u dvorani Bibilioteka ZAF-a.  
DINA RNJAK , (Poslijediplomski doktorski studij biologije)  održat će  seminar I , pod naslovom : Primjena potražnih pasa u stručnim i znanstvenim istraživanjima faune šišmiša (Chiroptera) ,   pred povjerenstvom:  doc. dr. sc. Zoran Tadić i  izv. prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević , dana  27. lipnja 2016. u 13 sati , u biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju.
MAJA MEJDANDŽIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij biologije) održat će Seminar II, pod naslovom: Morfologija i filogenija pikoeukariota i penatnih planktonskih dijatomeja u srednjem i južnom Jadranu, pred povjerenstvom: doc. dr. sc. Marija Gligora Udovič, izv. prof. dr. sc. Petar Kružić i dr. sc. Sandi Orlić, znan. sur., te potencijalnim mentorom doc.dr.sc. Zrinka Ljubešić, dana 07. srpnja 2016. u 9:00 sati, u Vijećnici Biološkog odsjeka, Rooseveltov trg 6.
DANIJEL ŠKRTIĆ, (Poslijediplomski studij biologije) održat će seminar I, pod naslovom: RASPROSTRANJENOST PORODICE ORHIDEJA U HRVATSKOJ, pred povjerenstvom prof.dr.sc Božene Mitić i izv.prof.dr.sc . Svena Jelaske, dana 21.6.2016. u 11h u knjižnici Zavoda za animalnu fiziologiju.
LUCIJA NUSKERN , (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II , pod naslovom:  Biokemijske i epigenetske promjene u gljive Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr zaražene virusom Cryphonectria hypovirus 1 , pred povjerenstvom: Izv. prof. dr. sc. Mirta Tkalec, Doc. dr. sc. Martina Šeruga Musić, Doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, te potencijalnim mentorom  Prof. dr. sc. Mirna Ćurković Perica, dana 11. srpnja. 2016. u 12:00 sati , u biblioteci ZAF (Rooseveltov trg 6).