https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
24.11.2015. u 15:33

DOROTEA POLOVIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: 'Utjecaj genetičkih i okolišnih čimbenika na fenotipska obilježja mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819.', pred povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, prof. dr. sc. Ino Čurik, izv. prof. dr. sc. Mladen Kučinić, te mentorom doc. dr. sc. Anamaria Štambuk, dana 03.12. 2015. u 14 sati u Biblioteci animalnog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6.

Marija Bićanić

06.11.2015. u 10:54
Uređeno: 06.11.2015. u 10:55

Maja Buljubašić, (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biologija) održat će seminar II, pod naslovom: Preispitivanje opravdanosti istraživanja biologije ljudskog teratokarcinoma testisa pomoću eksperimentalnog animalnog modela teratokarcinoma miša temeljem analize i usporedbe bioloških markera, pred povjerenstvom: prof.dr.sc.Floriana Bulić-Jakuš, Izv.prof.dr.sc. Vesna Benković, Doc.dr.sc. Davor Tomas, te potencijalnim mentorima doc.dr.sc. Nino Sinčić i dr.sc. Monika Ulamec, dana 18.12.2015. u 14:00, u Biblioteci Botaničkog zavoda, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Marija Bićanić