https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
23.10.2014. u 14:55

Viktor Đuzel, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Učinak pentadekapeptida BPC 157 na prevenciju hiperoksigenacijske ozljede pluća. Modulatorna uloga NO sustava, pred povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Mladen Perić, dr. sc. Tihomir Balog, doc. dr. sc. Zoran Tadić, dana 28. 10. 2014. u 09:00 h, u biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju  (Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6).

Marija Bićanić

21.10.2014. u 11:33

Jelena Fressl, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Utjecaj submerznih makrofita i predacije riba na strukturu zooplanktona plitkih eutrofnih jezera, pred povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Ivančica Tjernej, izv. prof. dr. sc. Antun Alegro i doc. dr. sc. Tea Tomljanović te potencijalnim mentorom izv. prof. dr. sc. Maria Špoljar, dana 28. listopada 2014. u 8.30 h, u Vijećnici Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Marija Bićanić