https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti

MARIJA KLASIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Epigenetička regulacija gena BACH2 i njegova uloga u glikozilaciji imunoglobulina G, pred povjerenstvom: doc. dr. sc. Petra Korać, doc. dr. sc. Inga Marijanović, doc. dr. sc. Slavko Gašparov, te potencijalnim mentorom izv. prof. dr. sc. Vlatkom Zoldoš,  dana 02.06.2015. u 14 sati, u dvorani ZMB Seminar.

Marija Bićanić

20.05.2015. u 15:17

MARTA BAKŠIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij ) održat će seminar II, pod nazivom : Uloga gena/proteina p27 i mikroRNA 221/222 u tumorigenezi sporadičnog karcinoma debelog cijeva, pred povjerenstvom: Prof.dr.sc. Maja Matulić, Doc.dr.sc. Anita Škrtić, Dr.sc. Marijana Popović Hadžija, te potencijalnim mentorom dr.sc. Sanja Kapetanović, dana 27.05.2015. u 11h u dvorani BO-BIBL ZAF

Marija Bićanić

19.05.2015. u 13:11

IVONA BEČEHELI, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Utjecaj epigenetičkog utišavanja gena HNF1A na glikozilaciju proteina u dijabetesu i adenokarcinomu gušterače" pred povjerenstvom : prof .dr. sc. Olga Gornik, dr. sc. Mirko Hadžija, doc. dr. sc. Petra Korać, te potencijalnim mentorom izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, dana 27.5.2015., 10:00, u dvorani P1, broj sobe 003, Kemijski odsjek PMF-a, Horvatovac 102A.

Marija Bićanić

18.05.2015. u 12:52
Uređeno: 19.05.2015. u 13:11

Dora Markulin, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će Seminar II, pod naslovom: Uloga CpG metilacije gliko-gena MGAT3 i MGAT5 te glikozilacije imunoglobulina G u upalnim bolestima crijeva, pred povjerenstvom: dr. sc. Magdalena Grce, znan. savj., doc. dr. sc. Petra Korać, izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, te potencijalnim mentorom izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš, dana 26.05.2015. u 13 sati, u dvorani Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Seminar 016, Horvatovac 102A.

Marija Bićanić

11.05.2015. u 10:33

PAULA DOBRINIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Konstrukcija epigenetičkog CRISPR/Cas9 sustava za ciljanu metilaciju specifičnih CpG mjesta, pred povjerenstvom: doc. dr. sc. Aleksandar Vojta, izv. prof. dr. sc. Maja Matulić, prof. dr. sc. Srećko Gajović, te potencijalnim mentorom izv. prof. dr. sc. Vlatkom Zoldoš,  dana 21.05.2015. u 10 sati, u dvorani ZMB Seminar.

Marija Bićanić