https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
10.11.2014. u 12:14

BOŽO RADIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: "Neuroleptička svojstva urapidila u uvjetima in vivo i in vitro", pred povjerenstvom: dr.sc. Jasminka Štefulj, prof. dr. sc. Andreja Prevendar Crnić i prof. dr. sc. Zoran Tadić te potencijalnim mentorima: prof. dr. sc. Predrag Sikirić i dr. sc. Maja Jazvinščak Jembrek, dana 11. studenog 2014. godine u 11 sati, u Biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju, Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6

Marija Bićanić