https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti

Slaven Čiček, (poslijediplomski doktorski studij), održat će seminar I pod naslovom: "Resekcija rektuma uz totalnu mezorektalnu exciziju", pred povjerenstvom: Prof dr Nada Orsolic i Doc. dr Mario Zovak, dana 24. rujna 2014 u 10h, u biblioteci ZAF,  Biološkog odsjeka, Rooseveltov Trg 6, Zagreb.

Marija Bićanić

17.09.2014. u 13:56

ŽELJKA MAJIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Utjecaj metilacijskog indeksa na stanične kulture mioblasta i miotuba s manjkom S- adenozilhomocistein hidrolaze, pred povjerenstvom: prof.dr.sc. Floriana Bulić Jakuš, doc.dr.sc. Inga Marijanović,  prof.dr.sc. Ivo Barić, te potencijalnim mentorom prof.dr.sc. Ksenija Fumić, dana 25.09.2014.u 8.30 sati, u Seminaru Zavoda za molekularnu biologiju (Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a).

Marija Bićanić

16.09.2014. u 13:45

DEAN KARAICA, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovomUčinci spolnih hormona na ekspresiju izmjenjivača klora i mravlje kiseline (Cfex, Slc26a6) u organima štakora, pred povjerenstvom:  prof.dr.sc. Gordana Lacković-Venturin, dr.sc. Tvrtko Smital, Izv.prof.dr.sc. Vesna Benković, te potencijalnim mentorom  dr.sc. Davorka Breljak,  dana 07.10.2014 u 10 sati, u dvorani BO4. (Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6)

Marija Bićanić

15.09.2014. u 10:29
Uređeno: 15.09.2014. u 10:30

Jure Miočić-Stošić, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar I, pod naslovom: Korištenje fotoidentifikacije prilikom procjene brojnosti morskih sisavaca metodom označavanja i ponovnog ulova , pred povjerenstvom: prof.dr.sc. Milorad Mrakovčić, dr.sc.Martina Podnar Lešić te potencijalnim mentorom dr.sc.Draško Holcer, dana 19.09.2014. u 10:00 h, u dvorani Biblioteka ZAF. (Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Rooseveltov trg 6)

Marija Bićanić