https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti
03.07.2015. u 12:29

SANJA ŽALAC (Poslijediplomski doktorski studij biologije) održat će saminar I, pod naslovom: ˝Međuodnos morskih sisavaca i ribarskih aktivnosti˝, pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Milorad Mrakovčić i izv. prof. dr. sc. Perica Mustafić, dana 08.07.2015. godine u 10:00 sati u biblioteci ZAF.

 

Marija Bićanić

03.07.2015. u 09:19

MARTINA MIKULANDRA, (Poslijediplomski doktorski studij biologije) održat će Seminar I, pod naslovom: Biomarkeri raka prostate - sadašnjost i budućnost, pred povjerenstvom: izv. prof. dr. sc. Biljana Balen i  prof.dr.sc. Višnja Besendorfer,  dana 09.07.2015. u 16.00h u dvorani Seminar, Zavod za molekularnu biologiju, Horvatovac 102a.  

Marija Bićanić

02.07.2015. u 13:17

MARIO SLATKI, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će Seminar I, pod naslovom: Utjecaj akustičnog i svjetlosnog onečišćenja na glasanje ptica pjevica, pred povjerenstvom: izv.prof.dr.sc. Dunja Leljak-Levanić i izv.prof.dr.sc. Perica Mustafić, dana 8. srpnja 2015. u 9.00 sati, u u biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju, PMF, Rooseveltov trg 6, Zagreb.

Marija Bićanić

02.07.2015. u 13:13
Uređeno: 02.07.2015. u 13:14

Jerko Štambuk, (Poslijediplomski doktorski studij Biologije) održat će seminar II, pod naslovom: Utjecaj gena i okoliša na glikozilciju imunoglobulina G, pred povjerenstvom: Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček, Doc. dr. sc. Olga Gornik i Prof. dr. sc. Alemka Markotić  te potencijalnim mentorom  Prof.dr.sc. Gordan Lauc,  dana 2.7.2015. u 16.00, u dvorani Seminar, Zavod za molekularnu biologiju, Horvatovac 102a.

Marija Bićanić

ŽELJKA JAMBROŠIĆ VLADIĆ, (Poslijediplomski doktorski studij) održat će seminar II, pod naslovom: Ekologija i biogeografija endemskih vrsta trčaka (Coleoptera: Carabidae) dinarskog krša, pred povjerenstvom: prof.dr.sc. Renata Bažok, doc.dr.sc. Damjan Franjević, doc.dr.sc. Al Vrezec te potencijalnim mentorom dr.sc. Lucija Šerić Jelaska, dana 09. srpnja 2015.  u 11:30 sati, u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6.

Marija Bićanić

30.06.2015. u 09:37

ANA KLOBUČAR (Poslijediplomski doktorski studij) održat će Seminar II pod naslovom: Širenje i vektorska uloga invazivnih vrsta komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus u sjeverozapadnoj Hrvatskoj pred povjerenstvom: Prof. dr. sc. Stjepan Krčmar, Izv. prof. dr. sc. Mladen Kučinić, Doc. dr. sc. Sunčanica Ljubin-Sternak, te potencijalnim mentorima: Izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić i Dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, dana 7. srpnja 2015. u 12 h u biblioteci Zavoda za animalnu fiziologiju, PMF, Rooseveltov trg 6, Zagreb

Marija Bićanić