Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Ured pročelnice

Pročelnica:
Prof. dr. sc. Mirjana Pavlica

Zamjenica pročelnice:
Izv. prof. dr. sc. Biljana Balen

Pomoćnici pročelnice:
Pomoćnica za nastavu: prof. dr. sc. Branka Pevalek-Kozlina
Pomoćnica za financije: izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek
Pomoćnica za međunarodnu suradnju: izv. prof. dr. sc. Biljana Balen
Pomoćnik za znanost: doc. dr.sc. Damjan Franjević
Pomoćnik za inv.održavanje i ulaganja: izv. prof. dr. sc. Davor Zanella
Pomoćnik za terensku nastavu: izv. prof. dr. sc. Mladen  Kučinić
Voditeljica doktorskog studija: izv. prof. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić

E-mail:uredbo@biol.pmf.hr