https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Administrativno osoblje
OSTALI
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
upr. pravnik Branko Bartolin +385(0)1 4877 730 230 e-mail  
bacc. oec. Maja Glazer e-mail  
Marija Kovač +385(0)1 6189 707 143 e-mail  
Vlatka Pehnec +385(0)1 4877 731 231 e-mail  
Sanja Škalec +385(0)1 4877 747 117 e-mail  
mag. oec. Ružica Topić +385(0)1 4898 060 e-mail  
Marica Vuk +385(0)1 4606 260 e-mail