https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
Obavijesti

U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, www.univie.ac.at) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču.

Rok za slanje prijava je 8. ožujka 2016.

više...

webmaster BO


Rok prijave: 12. 02. 2016.
Proces prijave moguće je obaviti i putem elektroničkih obrazaca.

više...

webmaster BO
webmaster BO