https://nastava.biol.pmf.unizg.hr/
AAI@Edu.Hr prijava
03.05.2012. u 20:14

MoodleMoot Hrvatska 2012. održat će se 13. lipnja 2012. u prostorijama Sveučilišnog računskog centra Srce. Moodlemoot i ove godine organizira Centar za e-učenje Srca a namijenjen je svima koji se bave sustavom Moodle ili su samo zainteresirani bilo s administrativne, razvojne ili korisničke strane. 

 

Webmaster BO