Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izrada diplomskog rada u Laboratoriju za biljnu proteomiku Zavoda za molekularnu biologiju

Traže se student(i ) zainteresiran(i) za izradu diplomskog rada pod radnim naslovom „Učinak cisteina na pojavu oksidacijskog izazvanog nanočesticama srebra u duhanu“.

Izrada diplomskog rada uključuje tehnike kulture biljnog tkiva, spektrofotometrijske metode za određivanje parametara oksidacijskog stresa i aktivnosti antioksidacijskih enzima i tehnike razdvajanja proteina elektroforezom.

Izrada diplomskog rada može započeti već početkom siječnja ili u veljači.

Za više informacija možete se obratiti izv.prof. Biljani Balen.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti