Opcije pristupačnosti Pristupačnost
U Jadranskom moru otkriveno šest...

Maja Mucko, doktorandica i doc. dr. sc. Sunčica Bosak otkrile su i opisale novih šest vrsta penatnih dijatomeja koje pripadaju rodu Entomoneis. Jedna od novootkrivenih vrsta je dobila ime Entomoneis vilicicii Bosak & Mejdandžić u čast profesoru emeritusu Damiru Viličiću, profesoru Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu koji je svojim znanstvenim i stručnim radom, objavljenim udžbenicima i znanstvenim publikacijama značajno pridonio istraživanjima fitoplanktona Jadrana.   

Istraživanja u sklopu projekta Hrvatske Zaklade za Znanost - "Bio-tracing Adriatic water masses˝ (BIOTA) su provedena u ožujku 2016. sa nizom uzorkovanja i mjerenja na području obalnog i otvorenog mora od Dubrovnika do južnojadranske kotline. Za potrebe detaljnijih taksonomskih istraživanja prikupljali su se živi uzorci fitoplanktona sa različitih dubina u kojima su opažene do sada nepoznate vrste roda Entomoneis te izolirane u laboratorijske kulture. 

Rezultati morfometrije, morfoloških karakteristika i filogenije potvrdili su da se radi o 6 novih vrsta za znanost koje su nazvane redom: (1) Entomoneis pusilla Bosak & Mejdandžić što znači „vrlo mala“ jer je do sada najmanja vrsta ovog roda; (2) E. gracilis Mejdandžić & Bosak prema ˝vitkom˝ izgledu stanica; (3) E. infula Mejdandžić & Bosak opisujući sedlasti izgled stanica uslijed torzije; (4) E. adriatica Mejdandžić & Bosak koja je ime dobila prema lokalitetu pronalaska, Jadranskom moru; (5) E. umbratica Mejdandžić & Bosak čije ime znači „živi u sjeni“ jer je pronađena u uzorku uzetom s 250m dubine te već spomenuti (6) E. vilicicii.

Svi opisi novih vrsta iz Jadrana napravljeni su u suradnji s kolegama s Biološkog odsjeka PMF-a, Sveučilišta u Arkansasu, SAD, Instituta Ruđer Bošković te Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić te je rad objavljen je u prestižnom znanstvenom časopisu Journal of Phycology.

Maja Mejdandžić, Sunčica Bosak, Sandi Orlić, Marija Gligora Udovič, Petra Peharec Štefanić, Igor Špoljarić, Gordan Mrsić, Zrinka Ljubešić (2017) Entomoneis tenera sp. nov., a new marine planktonic diatom (Entomoneidaceae, Bacillariophyta) from the Adriatic Sea. Phytotaxa 292 (1): 001-008. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.292.1.1

Rad je dostupan na poveznici: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpy.12622
 

 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti