Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Natječaj - Stipendije Xellia 2018. /...

Natječaj za dodjelu Xellia stipendija – pravila
Prijavu na natječaj mogu poslati redovni studenti koji akademske godine 2018./2019. upisuju 1. ili 2. godinu diplomskog studija (studenti 4. ili 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija).
U obzir će se uzeti samo prijave s potpunom dokumentacijom (popunjavanje svih traženih podataka u aplikaciji + prilaganje životopisa i preporuke profesora s matičnog fakulteta na za to predviđeno mjesto u aplikaciji) ispunjene isključivo elektronskim putem preko linka (https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=2001&company=xelliapharma&username=).
U životopisu navedite i evetualno sudjelovanje na projektima, konferencijama i natjecanjima.
Potvrdu o upisu i ovjereni prosjek ocjena dostavit će kandidati koji uđu u najuži izbor.
Dobitnici stipendije s kompanijom Xelia d.o.o. sklapaju ugovor o stipendiranju u kojem stipendiju primaju tijekom diplomskog studija pod uvjetom redovnog polaganja ispita i upisivanja naredne godine.
Za studente apsolventske godine stipendija se isplaćuje do polaganja diplomskog rada, a najkasnije do kraja kalendarske godine posljednjeg redovno upisanog semestra. Stipendija se isplaćuje na račun studenta redovnim mjesečnim uplatama (3.000 kn).
Svaki stipendist mora redovito izvršavati obveze na fakultetu te završiti studij najkasnije do kraja kalendarske godine posljednjeg redovno upisanog semestra. Po završetku svake nastavne godine potrebno je predočiti uvjerenje o postignutom uspjehu, tj. ovjereni prijepis ocjena i potvrdu o upisu u višu godinu studija.
Ukoliko stipendist neće ispunjavati gore navedene obveze, sukladno ugovoru o stipendiranju, izgubit će pravo na stipendiju.

Za sva dodatna pitanja studenti se mogu obratiti na email: zagreb.support@xellia.com s naznakom u Subjectu „Stipendije Xellia“.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti