Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Izrada diplomskog rada u Laboratoriju...

Traže se student(i ) zainteresiran(i) za izradu diplomskog rada pod radnim naslovom „Učinak cisteina na pojavu oksidacijskog izazvanog nanočesticama srebra u duhanu“.
Izrada diplomskog rada uključuje tehnike kulture biljnog tkiva, spektrofotometrijske metode za određivanje parametara oksidacijskog stresa i aktivnosti antioksidacijskih enzima i tehnike razdvajanja proteina elektroforezom.
Izrada diplomskog rada može započeti odmah.
Za više informacija možete se obratiti izv. prof. B. Balen biljana.balen@biol.pmf.hr.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti