Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Laboratorij za slatkovodnu algologiju Biološkog odsjeka PMF-a sudjelovao je u međunarodnom projektu European Multi Lake Survey (EMLS) koji je okupio mrežu znanstvenika iz Europe pod vodstvom prof. dr. sc. Baastian Ibelings (Department F.-A. Forel, University of Geneva) i PhD studentice Evanthia Mantzouki, dio čijih je rezultata objavljen u časopisu Nature Scientific Data.
Članak pod nazivom "A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins" dostupan je na ovoj poveznici https://www.nature.com/articles/sdata2018226

Nacionalne metodologije praćenja stanja jezerskih slatkovodnih sustava od iznimne su važnosti za određivanje ekološkog stanja i provedbu monitoringa u svrhu postizanja dobrog i vrlo dobro ekološkog stanja tih sustava, a svoj temelj imaju u odrednicama Okvirne Direktive o Vodama (ODV). Unatoč tim odrednicama nacionalne se metodologije često razlikuju u postupcima uzorkovanja, obrade te interpretaciji rezultata. Cilj je ove inicijative bio u potpunosti standardizirati postupke prikupljanja i analize fizikalnih, kemijskih i bioloških uzoraka u jezerima kako bi se postigla dosljednost u korištenju metodologija, usporedivost podataka te statistička opravdanost/neospornost dobivenih rezultata. Članak opisuje metodologiju prikupljanja uzoraka korištenu na 369 jezera u 27 europskih zemalja te izrade baze koja osim analiziranih bioloških, kemijskih i hidromorfoloških podataka sadrži i podatke o izmjerenim hranjivim solima, pigmentima i cijanobakterijskim toksinima. Značaj ovog projekta očituje se u unaprjeđivanju standarda za prikupljanje limnoloških podataka i poticanju budućih međunarodnih inicijativa u svrhu boljeg razumijevanja odgovora jezerskih sustava na klimatske promjene. 
 

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti