Opcije pristupačnosti Pristupačnost

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Miliša s Biološkog odsjeka PMF-a dio je međunarodne mreže znanstvenika koji su pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Scotta Tiegsa (Oakland University, Rochester, SAD) rezultate svojega istraživanja dinamike razgradnje organske tvari i kruženja ugljika u vodotocima objavili u časopisu Science Advances.

U ovom članku analizirana je globalna dinamika ciklusa ugljika pokusnim izlaganjem standardiziranih surogata prirodne organske tvari u vodenim ekosustavima diljem svijeta. U istraživanju su sudjelovala 153 istraživača u 40 zemalja na svim kontinentima kvantificirajući stope razgradnje i transporta organske tvari u više od 500 vodotoka. 

Istraživanje je pokazalo da klimatski čimbenici, kao što su temperatura i vlaga, značajno utječu na stope kruženja ugljika u vodenim ekosustavima. U članku se navodi da su klimatski čimbenici koji reguliraju stope raspadanja organske tvari sve više pod utjecajem ljudskih aktivnosti. Ovi rezultati pomoći će istraživačima da uspostave polazišta za kvantificiranje utjecaja antropogenih promjena u okolišu na funkcioniranje ekosustava na globalnoj razini. 

U ovom istraživanju koje je provedeno 2015. godine uključene su analize iz četiri hrvatska vodotoka: dva vodotoka u sustavu Plitvičkih jezera (Bijela Rijeka i preljevni vodotok barijere Labudovac) te dva medvednička potoka (Veliki potok i Ribnjak). Zahvaljujemo se NP Plitvička jezera i PP Medvednica na susretljivosti i podršci ovom istraživanju.

Članak pod naslovom Global Patterns and Drivers of Ecosystem Functioning in Rivers and Riparian Zones je dostupan je na poveznici: http://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaav0486

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti